Тема: Пульмонология

Статьи: 11 – 20 из 35
Сортировать по:
Разделы: Клинические исследования |
Нові стратегічні напрямки в лікуванні бронхіальної астми у дітей: роль антагоністів лейкотрієнів

Т.Р. Уманець, д.мед.н., ст.н.с., провідний спеціаліст відділення захворювань органів дихання у дітей, В.Ф. Лапшин, д.мед.н., професор, керівник групи з проблем алергії та імунореабілітації дітей, відділення захворювань органів дихання у дітей, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Разделы: Клинические исследования |
Клінічно-анамнестична характеристика бронхіальної астми у шкільному віці

Л.О. Безруков, д.мед.н., професор, У.І. Марусик, к.мед.н., асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Клинические исследования |
Опыт применения препарата Небуфлюзон® при лечении обструктивного синдрома у детей

Л.Я. Барская1, к.мед.н., ассистент, Т.В. Фролова1, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, О.В. Охапкина1, к.мед.н., доцент, А.С. Барчан1, А.В. Берус2, заведующая педиатрическим отделением, 1 кафедра пропедевтики педиатрии № 1 Харьковского национального медицинского университета, 2 Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17

Разделы: Клинические исследования |
Эффективность применения препарата Цетрину детей с острой бронхолегочной патологией и неблагоприятным аллергическим фоном

Ю.В. Марушко, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой; Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент, кафедра педиатрии № 3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Клинические исследования |
Місце антилейкотрієнових препаратів у лікуванні бронхіальної астми у дітей

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Ткаченко, к.м.н., доцент Ю.О. Вовк, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії № 2, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Разделы: Клинические исследования |
Клініко-діагностичне значення метаболічної активності сегментоядерних гранулоцитів крові в постановці атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей

О.В. Бєлашова, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Клинические исследования |
Показники гуморальної ланки імунної системи в периферичній крові дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням астма-фенотипів

У.І. Марусик, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Клинические исследования |
Роль еозинофільних гранулоцитів крові в розвитку атопічної бронхіальної астми у дітей

О.В. Бєлашова, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Школа педиатра |
Синдром обструкции верхних дыхательных путей у детей

А.В. Катилов1, 3, Д.В. Дмитриев2, 3, И.Н. Королева3, 1кафедра педиатрии № 1, 2кафедра хирургии Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова; 3Винницкая областная детская клиническая больница

Разделы: Взгляд специалиста |
Перспективи діагностики та лікування генетично детермінованої атопічної бронхіальної астми

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Ю.О. Вовк, к.м.н., асистент, О.Я. Ткаченко, к.м.н., доцент, кафедра педіатрії № 2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Партнеры

Логотип