Тема: Гастроэнтерология

Статьи: 71 – 80 из 83
Сортировать по:
Разделы: Обзор |
Cучасний погляд на етіопатогенез, діагностику та лікування неалкогольного стеатогепатиту в дітей

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, І.М. Несіна, к.м.н., асистент, О.А. Пилипенко, аспірант, кафедра педіатрії № 2 Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава

Разделы: Рекомендации |
Інфекція Helicobacter pylori у дітей
Рекомендації Європейського і Північноамериканського товариств дитячих гастроентерологів, гепатологів і нутриціологів (серпень 2011 р.)
Разделы: Взгляд специалиста |
Організація ентерального харчування в дітей

О.Г. Шадрін, д.м.н., професор, науковий керівник відділення, С.В. Дюкарева-Бездєнєжних, к.м.н., с.н.с., А.А. Ковальчук, к.м.н., с.н.с., відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Разделы: Лекция |
Хронічний гастродуоденіт у дітей і підлітків: епідеміологія, етіологія, патогенез, діагностика (частина І)

Г.В. Бекетова, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Лекция |
Синдром мальабсорбции у детей

А.С. Сенаторова, М.К. Урываева, кафедра педиатрии № 1 и неонатологии Харьковского национального медицинского университета

Разделы: Клинические исследования |
Рациональное питание и состояние костной ткани и зубов первоклассников: проблемы и пути улучшения

О.Г. Шадрин, Е.А. Белуха, Е.С. Шутова, Н.Ф. Чернега, И.Г. Алексеева, И.Н. Скарбовчук, ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», КДП НДСБ «Охматдет», г. Киев, КУОЗ «Харьковская городская детская поликлиника № 2»

Разделы: Лекция |
Современные гепатопротекторы в гепатологии

С.А. Крамарев,Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Рекомендации |
Закрепи у дітей та підлітків
Рекомендації NICE (травень 2010 р.)
Разделы: Рекомендации |
Протокол діагностики та лікування функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей
Кишкові кольки
Разделы: Рекомендации |
Руководство по ведению гастроэзофагеального рефлюкса в клинической педиатрической практике
Cовместные рекомендации Североамериканского и Европейского обществ по педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии1 (2009 г.)

Партнеры

Логотип