Тема: Междисциплинарная проблема

Статьи: 31 – 40 из 135
Сортировать по:
Разделы: Школа педиатра |
Методы оценки боли у детей разного возраста

Д.В. Дмитриев1, к.мед.н., доцент, А.В. Катилов2, к.мед.н., доцент, Л.И. Лайко2, к.мед.н., доцент, Е.Е. Вжецон3, 1 кафедра хирургии № 1 с курсом анестезиологии, 2 кафедра пропедевтики детских болезней Винницкого национального медицинского университета, 3 Винницкая областная детская клиническая больница

Разделы: Рекомендации |
Лихоманка у дітей
Рекомендації Національного інституту охорони здоров’ята вдосконалення медичної допомоги (2013 р.)
Разделы: Клинические исследования |
Опыт клинического применения препаратов Дормикинд и Дентокинд при инсомнии на фоне дентации у детей раннего возраста

С.А. Стороженко, врач-невролог высшей категории, КУ «Днепропетровский центр первичной медико-санитарной помощи №3», В.В. Муршиц, врач-невропатолог, Криворожский перинатальный центр

Разделы: Клинические исследования |
Динаміка загальноадаптивних реакцій організму та показників крові у дітей із рецидивуючими бронхітами в умовах санаторно-курортної реабілітації

Л.В. Пипа1, д.мед.н, доцент, завідувач кафедри, Н.В. Пілюйко1, к.мед.н., доцент, А.В. Філик1, к.мед.н., доцент, І.Л. Лук’янович2 асистент кафедри, М.М. Мургіна1, асистент, Ю.М. Лисиця1, асистент, 1 кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти, 2 кафедра психіатрії, Вінницький Національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Разделы: Врачу на заметку |
Кашель у дитини і фітопрепарати:чарівне слово під час роботи з батьками
Разделы: Обзор |
Нормалізація рівня вітаміну D та мікробіоценозу кишечника – обов’язкові складові неспецифічної імунопрофілактики і реабілітації дітей, що часто хворіють

Л.В. Квашніна, д.мед.н., професор, керівник відділення медичних проблем здорової дитини і преморбідних станів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Разделы: Клинические исследования |
Оцінка ефективності застосування препарату Ацидолак Бебі у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією

О.І. Сміян, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Х.І. Василишин, асистент кафедри, Т.П. Бинда, к.мед.н., доцент кафедри, кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти Медичного інституту Сумського державного університету

Разделы: Новости и события |
Пост-реліз V ювілейного Міжнародного медичного форуму«Інновації в медицині – здоров’я нації»
Разделы: Взгляд специалиста |
Стеноз підзв’язкового простору

Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Лекция |
Узловатая эритема у детей

Т.В. Марушко, д.мед.н., профессор, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения г. Киева по специальности «Детская кардиология», Т.Ю. Дубинина, главный специалист отдела организации медицинской помощи детям Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Департамента реформ и развития медицинской помощи МЗ Украины

Партнеры

Логотип