Тема: Инфекционные болезни

Статьи: 31 – 40 из 53
Сортировать по:
Разделы: Взгляд специалиста |
Человеческий метапневмовирус в этиологии респираторных инфекций у детей

С.П. Кривопустов, д.мед.н., профессор, кафедра педиатрии № 2 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Лекция |
Інфекції, викликані паличкою синьо-зеленого гною, – стара проблема, що потребує нових рішень

Г.О. Леженко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Є. Пашкова, к.м.н., асистент, кафедра госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету

Разделы: Клинические исследования |
Рандомізоване масштабне дослідження, присвячене порівнянню ефективності пероральної та ступінчастої антибіотикотерапії при гострому пієлонефриті у дітей
Разделы: Школа педиатра |
Інфекції сечовивідних шляхів у дітей
(за матеріалами настанов Європейської асоціації урологів 2012/2013)

Д.Д. Іванов, професор, д.м.н., завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Рекомендации |
Інфекція Clostridium difficile у немовлят і дітей
Рекомендації Американської академії педіатрів (січень 2013 р.)
Разделы: Лекция |
Інфекції, викликані паличкою синьо-зеленого гною, – стара проблема, що потребує нових рішень

Г.О. Леженко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Є. Пашкова, к.м.н., асистент, кафедра госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету

Разделы: Взгляд специалиста |
Сучасний перебіг кору у дітей

С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, завідувач кафедри, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячих інфекційних хвороб О.В. Виговська, к.м.н., асистент, І.В. Шпак, к.м.н., доцент, О.О. Воронов, к.м.н., асистент, В.М. Весна, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста |
Інфекційний ендокардит у дітей: сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики

О.П. Волосовець, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри, С.П. Кривопустов, д.м.н., професор, О.В. Ємець, кафедра педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Разделы: Обзор |
Токсокароз у дітей: поширеність, особливості клініки, діагностики, лікування

І.С. Лембрик1, Г.Б. Матейко1, Л.І. Андрусишин2, 1ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2Обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Івано-Франківськ

Разделы: Обзор |
Гострі кишкові інфекції – актуальна проблема сьогодення

І.І. Незгода, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Боднарюк, асистент кафедри, кафедра дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Партнеры

Логотип