Значення порушень вмісту марганцю у клінічній практиці

pages: 35-39

Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Галиневська, кафедра педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ (nmu.ua)

Our journal in
social networks: