Обложка - 6  (19)

Номер журнала: 6 (19) ' 2012

Разделы: Школа педиатра | Темы: Нутрициология | страницы: 5-11
Особливості харчування дітей від 3 до 7 років

С.Л. Няньковський, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.С. Івахненко, к.м.н., доцент, М.С. Яцула, асистент, кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 12-14
Диагностическое значение прокальцитонина в педиатрии: дискуссионные вопросы

А.П. Волосовец, член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой, С.П. Кривопустов, д.м.н., профессор, О.В. Емец, кафедра педиатрии № 2 Национального  медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 16-18
Організація ентерального харчування в дітей

О.Г. Шадрін, д.м.н., професор, науковий керівник відділення, С.В. Дюкарева-Бездєнєжних, к.м.н., с.н.с., А.А. Ковальчук, к.м.н., с.н.с., відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Разделы: Лекция | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 20-24
Хронічний гастродуоденіт у дітей і підлітків: епідеміологія, етіологія, патогенез, діагностика (частина І)

Г.В. Бекетова, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Лекция | Темы: Гематология | страницы: 26-32
Гемофилия у детей: современные подходы к лечению и профилактике

О.С. Третьякова, д.м.н., профессор, завкафедрой социальной медицины и экономики здравоохранения Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Разделы: Обзор | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 33-38
Cучасний погляд на етіопатогенез, діагностику та лікування неалкогольного стеатогепатиту в дітей

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, І.М. Несіна, к.м.н., асистент, О.А. Пилипенко, аспірант, кафедра педіатрії № 2 Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава

Разделы: Обзор | Темы: Ревматология | страницы: 40-44
Синдром гіпермобільності суглобів у дітей

Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Разделы: Обзор | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 46-51
Понятие об анемии: классификация, основные лабораторные характеристики

О.С. Третьякова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой социальной медицины и экономики здравоохранения Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Разделы: Клинический случай | Темы: Междисциплинарная проблема | Генетика | страницы: 52-54
Рідкісна хромосомна патологія в дитини з уродженими вадами розвитку

Н.Б. Кірпічова, О.Б. Полодієнко, к.б.н., А.Г. Шаповалов,Міська дитяча лікарня № 1 імені акад. Б.Я. Рєзніка, м. Одеса

Разделы: Клинические исследования | Темы: Пульмонология | страницы: 59-61
Клінічно-анамнестичні особливості бронхіальної астми раннього початку в дитячому віці

О.В. Бєлашова, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Рекомендации | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 70-72
Інфекція Helicobacter pylori у дітей
Рекомендації Європейського і Північноамериканського товариств дитячих гастроентерологів, гепатологів і нутриціологів (серпень 2011 р.)
Разделы: Рекомендации | Темы: Оториноларингология | страницы: 74-76
Тонзилектомія в дітей: клінічні практичні рекомендації

Американська академія отоларингології та хірургії органів голови й шиї (2011 р.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

Логотип