Обложка - 1  (22)

Номер журнала: 1 (22) ' 2013

Разделы: Школа педиатра | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 5-8
Диференційний діагноз торакалгій у дитячому віці

О.П. Волосовець, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, С.П. Кривопустов, д.м.н., професор, К.М. Щербинська, І.О. Логінова, к.м.н., доцент, О.Ф. Черній, к.м.н., доцент, кафедра педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 9-13
Магній та його значення для дитячого організму

Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Т.В. Гищак, к.м.н., доцент, кафедра педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Лекция | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 14-18
Физиологическая роль железа в организме человека

О.С. Третьякова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой социальной медицины и экономики здравоохранения Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Разделы: Рекомендации | Темы: Ревматология | страницы: 19-43
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит
Разделы: Обзор | Темы: Инфекционные болезни | страницы: 44-46
Токсокароз у дітей: поширеність, особливості клініки, діагностики, лікування

І.С. Лембрик1, Г.Б. Матейко1, Л.І. Андрусишин2, 1ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2Обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Івано-Франківськ

Разделы: Врачу на заметку | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 57-60
Виявлення H. pylori у дітей
Разделы: Рекомендации | Темы: Оториноларингология | страницы: 74-78
Гострий бактеріальний риносинусит у дітей і дорослих

Рекомендації Американського товариства інфекційних захворювань (квітень 2012 р.)

Разделы: Рекомендации | Темы: Оториноларингология | страницы: 79-82
Належні критерії діагностики синуситу у дітей

Рекомендації Американської колегії радіологів (перегляд 2012 р.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

Логотип