Обложка - 5  (26)

Номер журнала: 5 (26) ' 2013

Разделы: Школа педиатра | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 5-8
Спленомегалия в практике педиатрии

С.П. Кривопустов, д.м.н., профессор, кафедра педиатрии № 2 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Лекция | Темы: Инфекционные болезни | страницы: 9-18
Інфекції, викликані паличкою синьо-зеленого гною, – стара проблема, що потребує нових рішень

Г.О. Леженко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Є. Пашкова, к.м.н., асистент, кафедра госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету

Разделы: Лекция | Темы: Ревматология | страницы: 20-26
Автозапальні синдроми: клініка, діагностика, лікування

Я.Є. Бойко, к.м.н., доцент, відділення дитячої кардіоревматології, комунальний заклад Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», кафедра клінічної імунології і алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 27-30
Доверительный разговор с детьми на темы «взрослой жизни»

О.В. Ромащенко, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела сексопатологии и андрологии Института урологии НАМН Украины

Разделы: Обзор | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 31-34
Аналіз даних літератури щодо вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи при застосуванні в дитячому віці

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач лабораторії, О.М. Шаповал, к.біол.н., с.н.с., Л.В. Гладкова, к.фарм.н., с.н.с., Центральна науково-дослідна лабораторія Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Клинические исследования | Темы: Пульмонология | страницы: 35-38
Місце антилейкотрієнових препаратів у лікуванні бронхіальної астми у дітей

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Ткаченко, к.м.н., доцент Ю.О. Вовк, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії № 2, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Разделы: Клинические исследования | Темы: Инфекционные болезни | страницы: 41-44
Рандомізоване масштабне дослідження, присвячене порівнянню ефективності пероральної та ступінчастої антибіотикотерапії при гострому пієлонефриті у дітей
Разделы: Рекомендации | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 50-54
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним гастродуоденітом
Разделы: Рекомендации | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 55-58
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним холециститом
Разделы: Рекомендации | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 59-63
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із жовчнокам’яною хворобою
Разделы: Рекомендации | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 64-66
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із целіакією
Разделы: Рекомендации | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 67-70
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із захворюваннями підшлункової залози
Поделиться с друзьями:

Партнеры

Логотип