Обложка - 3-4  (32-33)

Номер журнала: 3-4 (32-33) ' 2014

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Междисциплинарная проблема | Неотложные состояния | страницы: 5-9
Терапевтичні заходи лікаря-педіатра при судомах у дітей

Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент кафедри, кафедра педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Обзор | Темы: Междисциплинарная проблема | страницы: 10-14
Пробіотики і пребіотики – клінічне застосування в педіатрії
Разделы: Школа педиатра | Темы: Кардиология | страницы: 16-21
Серцева недостатність у дітей
Частина 1

Т.В. Марушко, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я м. Києва зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», Т.П. Шевченко, начальник управління Департаменту охорони здоров’я м. Києва

Разделы: Новости и события | Темы: Неонатология | страницы: 22-24
Ініціатива підтримки батьків недоношених дітей та видання «Щоденника перебування у ВІТН» у рамках діяльності кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика, україно-швейцарської програми «Здоров’я»
Разделы: Обзор | Темы: Инфекционные болезни | страницы: 25-32
Вирусные диареи у детей: особенности клинической картины, диагностика, современные подходы к терапии

С.А. Крамарев1, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой, О.В. Выговская1, к.мед.н., ассистент кафедры, Л.А. Большакова2, врач высшей категории, Е.В. Савина2, врач высшей категории, А.И. Гриневич3, д.мед.н., 1кафедра детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, 2Городская детская клиническая инфекционная больница г. Киева, 3Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки) Украины, г. Киев

Разделы: Клинические исследования | Темы: Аллергология | Пульмонология | страницы: 34-36
Нові стратегічні напрямки в лікуванні бронхіальної астми у дітей: роль антагоністів лейкотрієнів

Т.Р. Уманець, д.мед.н., ст.н.с., провідний спеціаліст відділення захворювань органів дихання у дітей, В.Ф. Лапшин, д.мед.н., професор, керівник групи з проблем алергії та імунореабілітації дітей, відділення захворювань органів дихання у дітей, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Разделы: Клинический случай | Темы: Инфекционные болезни | страницы: 38-42
Шкірна форма синдрому larva migrans
Разделы: Рекомендации | Темы: Междисциплинарная проблема | Инфекционные болезни | страницы: 43-48
Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей
Рекомендації Інституту вдосконалення клінічних систем (січень 2013 р.)
Разделы: Рекомендации | Темы: Аллергология | страницы: 50-60
Атопічний дерматит
Рекомендації Національного інституту здоров’я і клінічного вдосконалення (2007 р.)
Разделы: Рекомендации | Темы: Оториноларингология | страницы: 61-77
Гострий середній отит: діагностика і лікування
Рекомендації Американської академії педіатрів (2013 р.)
Поделиться с друзьями:

Партнеры

Логотип