Автор: Галиневская Е.В.

Статьи: 1 – 1 из 1
Сортировать по:
Темы: Междисциплинарная проблема | Разделы: Обзор |
Значення порушень вмісту марганцю у клінічній практиці

Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Галиневська, кафедра педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ (nmu.ua)

Партнеры

Логотип