Автор: Бында Т.П.

Статьи: 1 – 1 из 1
Сортировать по:
Темы: Междисциплинарная проблема | Инфекционные болезни | Разделы: Клинические исследования |
Оцінка ефективності застосування препарату Ацидолак Бебі у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією

О.І. Сміян, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Х.І. Василишин, асистент кафедри, Т.П. Бинда, к.мед.н., доцент кафедри, кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти Медичного інституту Сумського державного університету

Партнеры

Логотип