Автор: Кузенко О.В.

Статьи: 1 – 1 из 1
Сортировать по:
Темы: Гастроэнтерология | Разделы: Школа педиатра |
Асоційована з Helicobacter pylori гастродуоденопатія у дітей раннього віку: особливості перебігу

І.С. Лембрик, д.мед.н., А.М. Пилип’юк, к.мед.н., доцент, О.В. Кузенко, асистент, кафедра педіатрії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», А.Ф. Воробець, завідувач відділення неонатології ОДКЛ

Партнеры

Логотип