Автор: Кошевая Е.Ю.

Статьи: 1 – 1 из 1
Сортировать по:
Темы: Междисциплинарная проблема | Разделы: Врачу на заметку |
Вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач лабораторії, О.М. Шаповал, к.біол.н., ст.н.с., О.Ю. Кошова, к.фарм.н., ст.н.с., Є.О. Ковальова, м.н.с., Центральна науково-дослідна лабораторія Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Партнеры

Логотип