Тема: Пульмонология

Статьи: 11 – 20 из 40
Сортировать по:
Разделы: Лекция |
Пневмонія

Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Лекция |
Гострий бронхіт у дітей

Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Рекомендации |
Бронхіальна астма у дітей
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
Разделы: Клинические исследования |
Щодо питання ранньої діагностики фенотипу тяжкої бронхіальної астми в дитячому віці

О.В. Бєлашова, к.мед.н., асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Клинические исследования |
Діагностичне значення показників метаболічної та функціональної активності ефекторних клітин (еозинофілів, нейтрофілів) у верифікації фенотипу тяжкої бронхіальної астми у дитячому віці

О.В. Бєлашова, асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Клинические исследования |
Нові стратегічні напрямки в лікуванні бронхіальної астми у дітей: роль антагоністів лейкотрієнів

Т.Р. Уманець, д.мед.н., ст.н.с., провідний спеціаліст відділення захворювань органів дихання у дітей, В.Ф. Лапшин, д.мед.н., професор, керівник групи з проблем алергії та імунореабілітації дітей, відділення захворювань органів дихання у дітей, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Разделы: Клинические исследования |
Клінічно-анамнестична характеристика бронхіальної астми у шкільному віці

Л.О. Безруков, д.мед.н., професор, У.І. Марусик, к.мед.н., асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Разделы: Клинические исследования |
Опыт применения препарата Небуфлюзон® при лечении обструктивного синдрома у детей

Л.Я. Барская1, к.мед.н., ассистент, Т.В. Фролова1, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, О.В. Охапкина1, к.мед.н., доцент, А.С. Барчан1, А.В. Берус2, заведующая педиатрическим отделением, 1 кафедра пропедевтики педиатрии № 1 Харьковского национального медицинского университета, 2 Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17

Разделы: Клинические исследования |
Эффективность применения препарата Цетрину детей с острой бронхолегочной патологией и неблагоприятным аллергическим фоном

Ю.В. Марушко, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой; Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент, кафедра педиатрии № 3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Клинические исследования |
Місце антилейкотрієнових препаратів у лікуванні бронхіальної астми у дітей

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Ткаченко, к.м.н., доцент Ю.О. Вовк, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії № 2, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Партнеры

Логотип