Тема: Инфекционные болезни

Статьи: 51 – 60 из 67
Сортировать по:
Разделы: Взгляд специалиста |
Сучасний перебіг кору у дітей

С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, завідувач кафедри, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячих інфекційних хвороб О.В. Виговська, к.м.н., асистент, І.В. Шпак, к.м.н., доцент, О.О. Воронов, к.м.н., асистент, В.М. Весна, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста |
Інфекційний ендокардит у дітей: сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики

О.П. Волосовець, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри, С.П. Кривопустов, д.м.н., професор, О.В. Ємець, кафедра педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Разделы: Обзор |
Токсокароз у дітей: поширеність, особливості клініки, діагностики, лікування

І.С. Лембрик1, Г.Б. Матейко1, Л.І. Андрусишин2, 1ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2Обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Івано-Франківськ

Разделы: Обзор |
Гострі кишкові інфекції – актуальна проблема сьогодення

І.І. Незгода, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Боднарюк, асистент кафедри, кафедра дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Разделы: Взгляд специалиста |
Педіатричні аспекти сепсису: доказова база терапії

С.П. Кривопустов, д.м.н., професор, кафедра педіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Обзор |
Сучасні аспекти діагностики та терапії хронічних гепатитів вірусної етіології у дітей

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, І.М. Несіна, к.м.н., асистент, кафедра педіатрії № 2, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Разделы: Школа педиатра |
Гострий перикардит у дитячому віці

С.П. Кривопустов, д.м.н., професор, кафедра педіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Школа педиатра |
Респираторный микоплазмоз в практике педиатра

А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов, Е.Н. Щербинская, О.В. Чаплыгина, кафедра педиатрии № 2 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Лекция |
Особливості сучасного перебігу вітряної віспи в дітей

С.О. Крамарєв, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Обзор |
Уроджене та раннє постнатальне інфікування плоду й новонародженого цитомегаловірусом: особливості перебігу, проблеми діагностики, лікування та профілактики

Г.О. Леженко, О.В. Усачова, кафедра госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету

Партнеры

Логотип