сховати меню

Порівняння ефективності внутрішньовенних і пероральних антибіотиків для лікування при ускладненій пневмонії після виписки зі стаціонару

сторінки: 22

Після виписки зі стаціонару лікування при ускладненій пневмонії передбачає антибіотикотерапію із внутрішньовенним (в/в) уведенням через периферичний центральний венозний катетер (ПЦВК) або пероральним прийомом. Антибіотики (АБ), що вводяться за допомогою ПЦВК, ефективні, але в/в спосіб уведення може призводити до серйозних ускладнень.

У багатоцентрове ретроспективне когортне дослідження були включені діти віком від 2 місяців до 18 років, виписані після лікування в стаціонарі ускладненої пневмонії в період між 2009 і 2012 роками. Метою дослідження було порівняння ефективності й пов’язаних із лікуванням ускладнень при введенні АБ двома вищезгаданими шляхами.

Основними показниками, які оцінювалися, були способи введення АБ, позначені як «через ПЦВК» і «перорально». Первинним результатом вважали терапевтичну невдачу. Вторинні результати включали ПЦВК-ускладнення, побічні реакції на лікарські засоби (ПР ЛЗ), інші ситуації, що зумовлюють повторне лікарське втручання, а також комбінації усіх чотирьох варіантів, визначені як «усе, що зумовлює повторне втручання».

З 2123 дітей 281 (13,2%) отримувала АБ через ПЦВК. Частота терапевтичних невдач становила 3,2% при отриманні АБ через ПЦВК і 2,6% при пероральному прийомі без достовірної різниці між групами за результатами узгодженого для різних медзакладів аналізу (відповідне відношення шансів [ВШ] 1,26; 95% довірчий інтервал [ДІ] 0,54-2,94). ПЦВК-ускладнення виникли у 7,1% пацієнтів. ПР ЛЗ виявлено в 0,6% дітей; ті, хто отримував АБ через ПЦВК, за результатами узгодженого для різних медзакладів аналізу мали вищий ризик розвитку ПР ЛЗ (відповідне ВШ 19,1; 95% ДІ 4,2-87,3). Високий рівень ПЦВК-ускладнень і відмінності за ПР ЛЗ зумовили більш високу частоту комбінованих вторинних результатів («усе, що зумовлює повторне втручання») серед тих, хто отримував АБ через ПЦВК (відповідне ВШ 4,71; 95% ДІ 2,97-7,46).

Частота терапевтичних невдач між групами в/в і пероральної антибіотикотерапії не відрізнялася. Автори дійшли висновку, що у дітей із ускладненою пневмонією після виписки зі стаціонару слід віддавати перевагу пероральній антибіотикотерапії, якщо немає перешкод для її застосування.

Shah S.S., Srivastava R., Wu S. et al. Intravenous versus oral antibiotics for postdischarge treatment of complicated pneumonia. Pediatrics. 2016; 138 (6): pii: e20161692.

Поділитися з друзями:

Партнери