Розділ: Клінічні дослідження

Статті: 1 – 10 з 54
Теми: Ендокринологія |
Сучасні можливості терапії ожиріння та його ускладнень у дітей

Г.О. Леженко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.Є. Пашкова, к.мед.н., К.В. Гладун, к.мед.н., асистент, кафедра госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету

Теми: Інфекційні захворювання |
Рекуррентные инфекции у детей младшего возраста и их связь с герпесвирусами

А.В. Звездина, врач-лаборант-иммунолог, Т.Г. Подгорная, к.мед.н., врач-педиатр, Н.Б. Кирпичева, врач-невролог, Э.А. Демус, к.мед.н., врач-нефролог, А.Г. Шаповалов, врач-кардиолог, Городская детская больница № 1 имени академика Б.Я. Резника, г. Одесса

Теми: Інфекційні захворювання |
Герпесвирусная инфекция у часто болеющих детей с латентно протекающей патологией центральной нервной системы

Т.Г. Подгорная1, к.мед.н., врач-педиатр, Н.Б. Кирпичева1, врач-невролог, А.Г. Шаповалов1, врач-кардиолог, Э.А. Демус1, к.мед.н., врач-нефролог, В.С. Бирюков2, к.мед.н., доцент кафедры социальной медицины, медицинского права и менеджмента, 1Городская детская больница имени академика Б.Я. Резника, г. Одесса, 2Одесский национальный медицинский университет

Теми: Алергологія | Пульмонологія |
Ефективність небулайзерного методу доставки ліків у процесі терапії бронхіальної астми у дітей

В.Б. Сем’янчук, к.мед.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Теми: Інфекційні захворювання |
Катамнестичне спростереження за реконвалесцентами після інфекційного мононуклеозу Епштейна – Барр вірусної етіології

О.В. Виговська, д.мед.н., професор, Н.С. Кириця, аспірант, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Теми: Гастроентерологія | Інфекційні захворювання |
Сучасні підходи до нутрітивного забезпечення і регідратаційної терапії при секреторних діареях у дітей грудного віку

О.К. Колоскова, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Т.М. Білоус, к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Теми: Гастроентерологія |
Алгоритм диференційної діагностики захворювань кишечника у дітей

Т.О. Крючко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, І.М. Несіна, к.мед.н., доцент, О.А. Пода, к.мед.н., асистент, І.О. Коленко, к.мед.н, асистент, кафедра педіатрії № 2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Теми: Пульмонологія |
Маркери атопічної реактивності у школярів, хворих на тяжку бронхіальну астму

У.І. Марусик, к.мед.н., асистент, О.В. Бєлашова, к.мед.н., Т.О. Лобанова, аспірант, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Вищого навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Теми: Пульмонологія |
Применение гипертонического солевого раствора 7% с гиалуроновой кислотой 0,1% у младенцев с бронхиолитом легкой и умеренной степени тяжести
Теми: Інфекційні захворювання | Нефрологія |
Cовременная антибиотикотерапия инфекций мочевыводящих путей в детской практике

Е.Н. Охотникова1, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, Е.И. Усова1, к.мед.н., доцент, Ю.И. Гладуш2, к.мед.н., доцент, главный врач, Т.П. Иванова2, к.мед.н., заместитель главного врача по медицинской части, О.Ф. Зарудняя2, заведующая инфекционно-боксированным отделением для детей младшего возраста, Р.В. Мостовенко2, к.мед.н., заведующая инфекционно-боксированным отделением, О.Н. Грищенко2, заведующая педиатрическим отделением, 1кафедра педиатрии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, 2Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», г. Киев

Партнери

Логотип