Інсектна алергія у дітей

pages: 12-21

О.В. Поночевна, к.мед.н., доцент, О.М. Охотнікова, д.мед.н., професор, зав. кафедри, кафедра педіатрії №1, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Статтю вперше опубліковано у журналі «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія», № 7 2018

Our journal in
social networks: