Нейроендокринні гінекологічні синдроми. Особливості діагностики і лікування у дитячому і підлітковому віці

pages: 5-13

І.Б. Вовк, д-р мед. наук, професор, керівник відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», О.О. Зелінський, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології No2 Одеського національного медичного університету

Вперше опубліковано в журналі «Медичні аспекти здоров’я жінки» № 6 (111)’ 2017

Our journal in
social networks: