Біорегуляційний підхід до лікування ГРВІ та грипу в дітей: погляд на гостре запалення з точки зору сучасних дослі­джень

pages: 18-21

27–28 квітня 2023 р. відбулася одна з найважливіших конференцій української педіатрії, а саме науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвячена пам’яті академіка АМН України Б. Я. Рєзніка. Цьогоріч учасниками конференції стали провідні вчені, лікарі, педагоги, які поділилися власним досвідом ведення різних патологій у дітей, а також запропонували нові підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань. Доповіді охоплювали широкий спектр тем, зокрема такі як дитячі інфекційні хвороби, неврологічні розлади, алергічні захворювання, хірургічні втручання у педіатрії, розвиток та психологія дітей, а також сучасні методи діагностики та лікування. В рамках заходу Олександра Романівна Буц, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних захворювань Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), представила доповідь «Досвід застосування біорегуляційного підходу до лікування ГРВІ та грипу з точки зору сучасних наукових дослі­джень гострого запалення».

Ключові слова: ГРВІ, грип, діти, педіатричні пацієнти, педіатр, лікар-педіатр, запалення, гостре запалення, біорегуляційні препарати, Енгістол.

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) за частотою розвитку посідають перше місце в загальній структурі інфекційної патології людини. Однією з найпоширеніших форм ГРВІ є грип, який, як відомо, може призводити до ускладнень, зокрема госпіталізації та смерті. Оскільки в основі перебігу цих захворювань лежить гостре запалення, доцільна захисна реакція організму, питання регуляції та розуміння механізмів запалення стає актуальною темою сучасної педіатрії з метою запобігання розвитку ускладнень та забезпечення повного завершення запального процесу.

Фізіологічний перебіг запалення має кілька етапів, які можна класифікувати як фази вазодилатації, ексудації, фагоцитозу та репарації (див. рисунок). У гострому запальному процесі беруть участь як прозапальні, так і протизапальні механізми, які, взаємодіючи між собою, забезпечують регуляторний баланс і завершення запального процесу. У випадку, якщо якийсь із механізмів починає переважати, гостре запалення не може розрішитися, що, відповідно, сприяє формуванню хронічних запальних процесів, зокрема автоімунних та алергічних захворювань, хронічних вогнищ інфекції, спайкових процесів із подальшою імуносупресією.

Рисунок. Етапи фізіологічного перебігу запалення

З метою боротьби із запаленням медична наука постійно вивчає патофізіологічні механізми, що лежать в основі розвитку запального процесу, а також можливі шляхи впливу на нього. Одним із варіантів регуляції запалення є дія надмалих доз лікарських препаратів, що запускають допоміжну імунологічну реакцію.

Допоміжна імунологічна реакція є доведеним і запатентованим механізмом дії комплексних біорегуляційних засобів (КБЗ). В основі дії надмалих доз препаратів лежить вплив через імунологічні механізми на регуляторні макрофаги, які сприяють диференціації лімфоцитів, а прозапальні та протизапальні інтерлейкіни забезпечують регулювання їх кількості та завершення запального процесу.

Нещодавно професором Гарвардського університету Чарльзом Шерханом (Charles Serhan) відкрито ще один механізм регуляції запального процесу, а саме наявність спеціалізованих пророзрішувальних медіаторів (specialized proresolving mediators – SPM). До SPM належать ліпоксини, резолвіни, протектини та марезини. Ці речовини виробляються в організмі з арахідонової кислоти за участю різних ферментів, зокрема циклооксигенази, ліпоксигенази та фосфоліпази. Відомо, що SPM синтезуються на початку запального процесу разом із прозапальними медіаторами.

Роль SPM дуже важлива саме для повного розрішення запального процесу, зокрема руйнування прозапальних цитокінів, очищення від поліморфноядерних (ПМЯ) нейтрофілів із поверхні епітелію, фагоцитозу апоптотичних ПМЯ нейтрофілів та видалення запального детриту та мікробів. Враховуючи, що SPM синтезуються саме на початку запалення, повне блокування запального процесу зменшує не лише власне запалення, а й синтез SPM, що, відповідно, блокує можливість розрішення запального процесу.

Враховуючи вищенаведені дані, біологічно доцільним є застосування препаратів, які не повністю блокують запальний процес і забезпечують підтримку синтезу SPM. Усі ці функції забезпечуються КБЗ компанії Heel.

Траумель С – універсальний протизапальний препарат, що регулює запалення, який за рахунок комплексного складу впливає на всі фази запального процесу та клінічні ознаки самого запалення. Траумель С також нормалізує проникність судинної стінки і систему згортання крові, що чинить антиексудативний ефект, тому застосування препарату є актуальним при різних формах запалення і на різних його стадіях. Препарат чинить імунокоригуючий ефект, оптимізує стандартну протизапальну терапію, а його застосування дає змогу уникнути нераціонального використання антибактеріальних засобів при різних захворюваннях.

Відомими препаратами, які чинять лімфодренажний ефект, є КБЗ компанії Heel – Лімфоміозот і Лімфоміозот Н. Протягом багатьох років ці препарати підтвердили свою здатність посилювати відтік лімфи та зменшувати набряки, поліпшувати бар’єрні функції лімфатичних вузлів, зменшувати загальну інтоксикацію організму, підвищувати біодоступність інших лікарських засобів, що дає змогу скорочувати терміни їх застосування та підвищує ефективність лікування.

Якщо етіологічним чинником запального процесу виступають віруси, мене­джмент пацієнта потребує обов’язкового застосування противірусних препаратів. Відомим універсальним противірусним імунокоригувальним засобом є Енгістол – КБЗ, який активує неспецифічний противірусний захист (синтез інтерферону, ендогенного фагоцитозу та ін.), сприяє універсальній імунокорекції при будь-яких вірусних інфекціях, у тому числі у вагітних жінок. Сучасні дані підтвер­джують, що Енгістол чинить пряму противірусну дію та сприяє дезінтоксикації.

У разі захворювань, які супрово­джуються високою температурою і вираженим інтоксикаційним синдромом, доцільним є застосування КБЗ Грип-Хеель – протигрипозного, імунокоригувального і детоксикаційного препарату, який сприяє активації противірусної імунної відповіді у разі грипу, вираженій дезінтоксикації під час лихоманки та оптимізації запалення.

Якщо пацієнт схильний до бактеріальних ускладнень або конкретна хвороба в нього спричинює затяжний перебіг бактеріальної інфекції, рекомендованим засобом із лінійки КБЗ Heel є препарат Ехінацея композитум С, який чинить комплексну дію: універсальну імунокоригуючу, що актуально при інфекційному запаленні, дезінтоксикаційну та протизапальну. Окрім того, Ехінацея композитум С також сприяє аналгезивній та седативній дії.

Мукоза композитум – КБЗ, що сприяє відновленню та підтриманню всіх функцій слизових оболонок організму: бар’єрної, секреторної, всмоктувальної та видільної. Завдяки комплексній дії на слизові оболонки засіб чинить дренажну і регенераційну дії.

Вібуркол – КБЗ, що випускається у формі ректальних супозиторіїв, чинить виражену дезінтоксикаційну дію та сприяє швидкому поліпшенню загального стану при ГРВІ та інтоксикаціях. Вібуркол оптимізує температуру тіла, виявляє знеболювальну, спазмолітичну та седативну дію. Засіб є безпечним для дітей з моменту наро­дження, а також може застосовуватися у період вагітності та грудного вигодовування.

Вищезазначені препарати зарекомендували себе як ефективні лікувальні засоби в разі запальних процесів у педіатричній практиці. У дітей часто розвиваються запалення, які можуть бути наслідком інфекційних захворювань, травм або інших чинників. Оптимальне лікування запалення у дітей передбачає контроль запального процесу, зменшення вираженості симптомів та сприяння швидкому відновленню тканин, що забезпечується комплексним підходом.

Схеми терапії респіраторної патології передбачають застосування КБЗ в лікуванні ГРВІ та грипу. Залежно від наявної патології рекомендовані різні комбінації КБЗ:

  • при риніті – Енгістол та Еуфорбіум композитум + Назентропфен С;
  • при тонзиліті – Енгістол + АнгінХеель С;
  • при кон’юнктивіті – Енгістол + Окулохеель;
  • при затяжному перебігу вищезазначених захворювань до схеми терапії рекомендовано додати КБЗ Ехінацея композитум С та Коензим/Убіхінон композитум;
  • при рецидивах ГРВІ (між епізодами) рекомендованими препаратами є Енгістол і Лімфоміозот.

Під час мене­джменту хворих на грип рекомендовано використовувати таку схему:

  • Грип-Хеель і/або Енгістол;
  • Вібуркол (дітям перших років життя);
  • за повторних епізодів грипу (між епізодами) – Енгістол, Лімфоміозот;
  • при затяжному перебігу захворювання до схеми терапії рекомендовано додати КБЗ Ехінацея композитум С і Коензим/Убіхінон композитум;
  • у випадку постгрипозних ускладнень до терапії рекомендовано додати Траумель С разом зі схемою лікування відповідного захворювання.

Отже, сучасні дані свідчать, що КБЗ є ефективними й безпечними засобами для лікування запальних процесів різної етіології. Завдяки комплексному впливу КБЗ дають змогу досягти швидкого поліпшення загального стану, зменшити інтоксикацію та симптоми захворювання. Крім того, вони характеризуються хорошою переносимістю і можуть безпечно застосовуватись у пацієнтів різного віку, у тому числі в дітей.

Підготувала Анна Сочнєва

Our journal in
social networks: