Національна ліпідна асоціація виступила проти нових рекомендацій USPSTF щодо скринінгу дітей

pages: 25

Експерти Національної ліпідної асоціації (NLA) за підтримки Американського товариства профілактичної кардіології (ASPC) висловили незгоду з новими рекомендаціями Робочої групи з профілактики захворювань США (USPSTF) щодо скринінгу ліпідів у дітей та підлітків. На сторінках Journal of Clinical Lipidology вони опублікували звернення до USPSTF, навівши докази та аргументи проти нових рекомендацій групи.

Проблема

USPSTF раніше вважала наявні докази недостатніми і не підтримала скринінг ліпідів у дітей та підлітків до 20 років. На думку експертів NLA та ASPC, нові рекомендації USPSTF завдадуть шкоди, оскільки при їх використанні не будуть виявлені вразливі групи населення зі спадковою сімейною гіперхолестеринемією, а не встановлений їм діагноз відтермінує своєчасне лікування.

Докази

Експерти NLA двічі надавали коментарі під час підготовки документа, де наводили докази значної користі скринінгу та подальшого лікування дітей. Докази включають товщину інтима-медіа сонних артерій при призначенні статинів дітям із виявленою сімейною гіперхолестеринемією у віці 8-18 років. Дані отримані в ході контрольованих досліджень з плацебо-конт­ролем.

Додатковим доказом користі експерти вважають відсутність у дітей серцево-судинних подій після лікування, на відміну від їхніх батьків без раннього початку терапії.

Стандарти USPSTF вимагають необґрунтованого рівня доказів, щоб показати очевидну користь скринінгу у дітей, раннього початку лікування та запо­бігання серйозним наслідкам, зазначили у листі експерти.

Рекомендації

Експерти пропонують USPSTF утриматися в майбутньому від рекомендацій щодо цього питання, поки не будуть проведені випробування відповідно до стандартів групи. Будь-які порушення націо­нальних рекомендацій потенційно шкідливі, вказується у зверненні.

Профільні асоціації підтримують універсальний скринінг рівня ліпідів у дітей і підлітків, який реко­мендують Національний інститут серця, легень і крові (NHLBI) та Американська академія педіатрії (AAP). Скри­нінг проводиться дітям у віці 9-11 років і повторно в 17-21 рік.

Висновки

Експерти NLA та ASPC вважають, що нові рекомендації USPSTF щодо скринінгу ліпідів у дітей і підлітків є потенційно шкідливими для населення. Вони закликають USPSTF переглянути свою позицію, враховуючи наявні докази користі скринінгу та раннього лікування сімейної гіперхолестеринемії у дітей. Необхідні подальші дослідження для визначення оптимальних стратегій скринінгу і профілактики серцево-судинних захворювань у дитячій популяції.

Goldberg A.C., Soffer D., Ballantyne C. et al. (2023) NLA/ASPC response to the USPSTF recommendation statement on screening lipid panel in children and adolescents.
American journal of preventive cardiology, 17, 100628. https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2023.100628

Our journal in
social networks: