Чи можуть електронні медичні записи передбачати неонатальні судоми?

pages: 19

Неонатальні судоми є поширеною проблемою у новонароджених, особливо у дітей з гіпоксично-­ішемічною енцефалопатією (ГІЕ). Рання діагностика та моніторинг судом важливі для запобігання довгостроковим неврологічним ускладненням. Метою цього дослідження було розробити модель прогнозування судом у новонароджених на основі даних електроенцефалографії (ЕЕГ) з електронних медичних записів.

Методи

Дослідники зі Стенфордського університету проаналізували результати понад 42 тис. ЕЕГ 1117 новонароджених. ГІЕ виявили у 150 учасників. Для створення моделі прогнозування використовувалися стандартизовані характеристики ЕЕГ з електрон­них медичних карт. Спочатку автори застосували традиційну логістичну регресійну модель, а потім – алгоритм машинного навчання для побудови нової моделі.

Результати

Традиційна логістична регресійна модель показала точність прогнозування судом лише на рівні 84%. Після застосування алгоритму машинного навчання вдалося побудувати нову модель, яка з високою точністю давала змогу визначити дітей з високим ризиком судом і, отже, прогнозувати індивідуальні потреби в проведенні ЕЕГ-моніторингу. Точність прогнозування судом за допомогою цієї моделі у новонароджених з ГІЕ перевищувала 90%.

Дослідники підкреслили, що модель можна налаштувати таким чином, щоб уникнути пропуску нападів, забезпечуючи чутливість до 97% у загальній популяції новонароджених і 100% серед новонароджених з ГІЕ. Діагностичний сервіс доступний як онлайн-інструмент.

Висновки

Розроблена модель прогнозування судом у новонароджених на основі даних ЕЕГ з електронних медичних записів показала високу точність, особливо у дітей з ГІЕ. Ця модель дає змогу визначити новонароджених, які потребують ЕЕГ-моніторингу, та уникнути складних і непотрібних процедур в інших випадках. Упро­вадження цієї моделі в реальну клінічну практику може значно покращити якість та ефективність медичної допомоги в ці критичні перші дні життя дітей. Необхідні подальші дослідження для валідації та оцінки клінічної користі цієї моделі прогнозування нео­натальних судом.

Barsh G.R., Wusthoff C.J. Can electronic medical records predict neonatal seizures? Lancet Digit Health. 2023 Apr; 5 (4): e175-e176. doi: 10.1016/S2589-7500(23)00041-9.

Our journal in
social networks: