скрыть меню

Скринінг на предіабет і діабет 2-го типу в дітей і підлітків: гайдлайн USPSTF 2022

страницы: 29-30

За оцінками Центрів контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), станом на 2018 р. 210 тис. дітей і підлітків віком <20 років мали підтверджений цукровий діабет (ЦД), з яких близько 23 тис. – ЦД 2-го типу [1]. Наразі відомо, що наявність у дитячому/підлітковому віці ЦД 2-го типу підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, у тому числі артеріальної гіпертензії, дисліпідемії та неалкогольної жирової хвороби печінки, в дорослому віці [2]. За останніми даними, захворюваність на ЦД 2-го типу щороку зростає, з 2002 по 2015 р. захворюваність зросла з 9,0 випадків на 100 тис. дітей/підлітків до 13,8 випадку на 100 тис. дітей/підлітків [3]. Приблизно 18% підлітків віком від 8 до 18 років мали предіабет протягом 2005–2016 рр. [4].

У зв’язку з вищенаведеними даними, закономірним виглядає питання про необхідність проведення періодичного скринінгу предіабету і ЦД 2-го типу в дітей і підлітків. Окремо важливо зазначити, що загалом скринінгові тести для виявлення ЦД досить прості і можуть бути представлені визначенням рівня глюкози плазми натще, глікованого гемоглобіну (HbA1с) і глюкозотолерантним тестом.

Робоча група з профілактики захворювань США (TheU. S. Preventive Services Task Force – USPSTF) у 2022 р. опублікувала гайдлайн щодо доцільності проведення скринінгу предіабету і ЦД 2-го типу в дітей і підлітків.

Діагностика предіабету і ЦД 2-го типу

вгору

ЦД належить до метаболічних розладів, що характеризуються гіперглікемією. І якщо ЦД 1-го типу пов’язаний з автоімунним ураженням β-клітин підшлункової залози, що зазвичай призводить до абсолютного дефіциту інсуліну, то для ЦД 2-го типу характерна інсулінорезистентність і прогресуюче зниження секреції інсуліну β-клітинами [6]. Водночас термін предіабет використовують у випадках, коли рівень глюкози плазми або HbA1с є вищим за норму, але поки не досяг рівнів, що є критеріями для діагностування ЦД [6].

Визначення предіабету і ЦД 2-го типу в дітей і підлітків такі самі, як і в дорослих [2, 7].

Критерії предіабету в дітей і підлітків:

  • рівень глюкози плазми натще від 100 до 125 мг/дл (5,6–6,9 ммоль/л);
  • рівень HbA1c від 5,7 до 6,4%;
  • рівень глюкози через 2 год після навантаження від 140 до 199 мг/дл (7,8–11,0 ммоль/л).

Критерії ЦД 2-го типу в дітей і підлітків:

  • рівень глюкози в плазмі натще >126 мг/дл (>7,0 ммоль/л);
  • рівень HbA1c >6,5%;
  • рівень глюкози через 2 год після навантаження >200 мг/дл (11,1 ммоль/л) [6].

Скринінгові тести

вгору

Хоча наразі відсутні докази того, щоб рекомендувати проведення специфічного скринінгу в осіб без супутніх ознак/симптомів, предіабет і ЦД 2-го типу можна виявити шляхом визачення рівня глюкози в плазмі натще, рівня HbA1c або за допомогою перорального тесту на толерантність до глюкози [2, 7]. Рівень HbA1cпоказує концентрацію глюкози в крові за тривалий період часу і не залежить від різких змін рівня глюкози. Пероральний тест на толерантність до глюкози виконується вранці, натщесерце і полягає у вимірюванні концентрації глюкози в крові через 2 год після перорального прийому 75 г глюкози.

Лікування і профілактика

вгору

Модифікація способу життя, спрямована на зниження маси тіла, покращення харчування і збільшення фізичної активності є ключовою рекомендацією для молодих осіб із діагнозом предіабет і ЦД. CDC рекомендують програми, націлені на збільшення фізичної активності і покращення харчової поведінки в цій групі; вони охоплюють освітні заходи, націлені на розвиток навичок самоконтролю і створення індивідуальних планів для самоконтролю цільових показників глікемії [8].

Часто освітні програми разом із модифікацією способу життя поєднують із фармакотерапією [9, 10]. Наразі для лікування ЦД 2-го типу в дітей схвалені до застосування три препарати: метформін, інсулін і ліраглутид [9, 10].

Рекомендації щодо клінічної практики

вгору

Потенційний тягар, якому можна запобігти

ЦД як 1-го, так і 2-го типу є третім за поширеністю хронічним захворюванням у дитячому віці [2, 7]. Значна кількість ускладнень, з якими стикаються дорослі, у тому числі ниркова недостатність, ампутації нижніх кінцівок і сліпота, можуть розвиватися ще в дитинстві.

Ожиріння і надлишок жирової тканини, особливо за центральним (абдомінальним) типом, визнані ключовим фактором ризику розвитку ЦД 2-го типу в молодих осіб [2, 7, 13]. Обтяжений сімейний анамнез, у тому числі гестаційний ЦД, також є важливим фактором ризику [2, 7, 13]. Наразі в клініцистів є значна кількість інструментів для оцінки факторів ризику, які можуть бути корисними для виявлення дітей і підлітків із підвищеним ризиком розвитку предіабету і ЦД 2-го типу, проте дані щодо доказів їх ефективності поки обмежені [14, 15].

Сучасні дані також свідчать, що ЦД 2-го типу набагато частіше реєструється в дітей старшої вікової групи порівняно з дітьми молодшого віку, симптоми його часто з’являються на початку статевого дозрівання [16]. Така частота, ймовірно, пов’язана з фізіо­логічною, але тимчасовою, резистентністю до інсуліну в період статевого дозрівання, яка може також посилюватися метаболічними розладами, пов’язаними з ожирінням [17, 18].

Інші рекомендації

вгору

Нагадуємо, що Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association – ADA) рекомендує проведення скринінгу на ЦД 2-го типу після початку статевого дозрівання або у віці 10 років у дітей із надмірною масою тіла або ожирінням і наявністю >1 додаткових факторів ризику [9]. У дітей із групи високого ризику розвитку ЦД 2-го типу скринінг рекомендовано проводити кожні 3 роки або частіше, якщо ІМТ підвищується.

Реферативний огляд US Preventive Services Task Force, MangioneC. M., Barry M. J. et al. (2022) Screening for Prediabetes and Type 2 Diabetes in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement, JAMA. Sep 13;328(10):963–967. doi: 10.1001/jama.2022.14543,
підготувала Анна Хиць

Наш журнал
в соцсетях: