сховати меню

Про журнал

Журнал Дитячий лікар:

Науково-практичне видання для педіатрів, дитячих спеціалістів вузького профілю, сімейних лікарів та інших медичних працівників, які цікавляться питаннями педіатрії. Журнал висвітлює актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань у дітей і підлітків.


Журнал заснований
у квітні 2009 р.
Періодичність
4 рази на рік + збірник рекомендацій
Загальний наклад
15 000
Мови видання
українська, російська
ISSN (print)
2311-9136
ISSN (online)
2522-4123
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
37812
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ. ІНФЕКТОЛОГІЯ»
Генеральний директор
Тетяна Артюніна
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 15894-4366ПР від 27.10.2009 р.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікуються на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.

Публікації з позначкою «I» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах з медичної тематики, в першу чергу визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали зазначені матеріали для їх розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та роз­множення в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.


Антипкін Юрій Геннадійович
академік НАМН України, д.мед.н., професор, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
Бекетова Галина Володимирівна
д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Бережний В’ячеслав Володимирович
д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Беш Леся Василівна
д.мед.н., професор, кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр
Волосовець Олександр Петрович
член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Дитяча кардіоревматологія»
Єршова Ірина Борисівна
д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету
Іванов Дмитро Дмитрович
д.мед.н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Дитяча нефрологія»
Коренєв Микола Михайлович
д.мед.н., професор, директор Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України
Костроміна Вікторія Павлівна
д.мед.н., професор, відділення дитячої пульмонології та алергології Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського
Крамарьов Сергій Олександрович
д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Дитячі інфекційні хвороби»
Кривопустов Сергій Петрович
д.мед.н., професор, кафедра педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Леженко Геннадій Олександрович
д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету
Марушко Юрій Володимирович
д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Омельченко Людмила Іванівна
д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, керівник відділення хвороб сполучної тканини у дітей
Охотнікова Олена Миколаївна
д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Подольський Василь Васильович
д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, керівник відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку
Сенаторова Ганна Сергіївна
д.мед.н., професор, кафедра педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного університету
Третьякова Ольга Степанівна
д.мед.н., професор, завідувач кафедри суспільного здоров’я та охорони здоров’я Медичної академії імені С.І. Георгієвського
Шадрін Олег Геннадійович
д.мед.н., професор, керівник відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія»

Шеф-редактор
Хиць Анна Русланівна
Літературний редактор / коректор
Олена Білоконь

Відділ передплати
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: (044) 364-40-28
e-mail:

ТОВ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ. ІНФЕКТОЛОГІЯ»
04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35

код за ЄДРПОУ
38391854
п/р
UA 463510050000026003636466100
в АТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005