Article types: Guidelines Topics: Pulmonology

Ведення пацієнтів із бронхіальною астмою

Рекомендації Британського торакального товариства<sup>1</sup>, <br> Шотландської міжколегіальної мережі клінічних рекомендацій<sup>2</sup> <br> (травень 2008, зміни і доповнення – червень 2009)

pages: 52-68

1. Рівні доказовості і класи рекомендацій
2. Діагностика бронхіальної астми у пацієнтів різних вікових категорій
3. Немедикаментозне лікування
4. Медикаментозне лікування
5. Алгоритми ступінчастого підходу до лікування бронхіальної астми у пацієнтів різних вікових категорій
6. Інгаляційні пристрої
7. Ведення пацієнтів різних вікових категорій із загостренням бронхіальної астми
8. Важкоконтрольована бронхіальна астма

1The British Thoracic Society.
2Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).

Our journal in
social networks: