Перший кисломолочний прикорм – відповідальний вибір

pages: 36-38

Раціональне харчування – один із ключових факторів, які впливають на якість життя та здоров’я дитини. Особливу роль харчування відіграє в ранньому дитячому віці, коли інтенсивні процеси росту та розвитку організму зумовлюють особливо високу потребу в поживних речовинах та енергії.

Дані досліджень, проведених протягом останніх років, переконливо свідчать, що стан здоров’я дитини та резистентність до багатьох захворювань значною мірою залежать від характеру харчування. Саме воно є ключовим фактором впливу на стан інтестинальної мікрофлори та її активність, що своєю чергою забезпечує достатній рівень локального імунітету.

Встановлено, що нормальна кишкова мікро­флора:

 • пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів завдяки продукуванню антимікробних факторів;
 • посилює бар’єрну функцію кишкового епітелію;
 • модулює роботу імунної системи;
 • задіяна у процесах травлення та продукції мікронутрієнтів, включаючи вітаміни групи В і К.

Одним із головних факторів, що впливають на нормальне становлення кишкового еубіозу у дитини, є природне вигодовування – за рахунок численних імунних та аліментарних біфідогенних факторів, які містить грудне молоко.

Надалі ключову роль у забезпеченні нормальної роботи травлення, а відтак і всього організму, відіграє процес коректного введення прикорму. Саме в цей період підтримка системи травлення є вкрай важливою для успішного засвоєння нових продуктів і уникнення дисбалансу в роботі кишечника.

Основними засобами підтримки мікробіоти є кисломолочні продукти прикорму, адже саме вони:

 • забезпечують організм необхідними корисними живими бактеріями з пробіотичними властивостями;
 • позитивно впливають на стан кишкового мікробіоценозу;
 • пригнічують ріст патогенної мікро­флори;
 • стимулюють імунну відповідь орга­нізму.

На жаль, останніми роками фахівці відзначають значну поширеність дисбіозів (як первинних, так і вторинних форм) у дітей раннього віку. Тому особливого значення набуває використання у харчуванні дітей продуктів із пре- та пробіотичними властивостями – з метою профілактики. У багатьох вітчизняних і закордонних дослідженнях доведено, що кисломолочні (ферментовані) продукти, зокрема йогурт, суттєво впливають на функціональний стан кишкової мікрофлори.

Якість та безпечність – основоположні цінності продукції торгівельної марки «Тьома»

Аби впевнитися, що її продукція забезпечує дітям усе необхідне, компанія «Данон» ініціювала дослідження. Це відкрите медичне спостереження з участю 30 практично здорових дітей віком 8-8,5 міс. було проведене в амбулаторних умовах на базі відділення проблем харчування та соматичної патології дітей грудного та раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ» та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва. Метою дослідження було продемонструвати позитивний вплив на мікробіоту кишечника дітей натурального йогурту торгівельної марки «Тьома» без наповнювачів (далі – йогурт «Тьома»), який вони отримували як перший кисломолочний прикорм і продовжували вживати протягом місяця.

Аналіз результатів клінічного спостереження застосування йогурту «Тьома» у харчуванні дітей продемонстрував, що:

 • діти добре сприймають продукт;
 • період адаптації проходить задовільно;
 • алергічних реакцій на продукт не виявлено.

Вплив регулярного вживання йогурту «Тьома», який містить життєздатні кисломолочні бактерії (не менше ніж 1 × 107 КУО в 1 см3), на кишковий мікробіоценоз оцінювали за зміною кількості дітей зі зниженим рівнем біфідо- і лактобактерій у мікрофлорі кишечника. Бактеріологічне дослідження фекалій дітей, які протягом чотирьох тижнів отримували цей продукт, показало збільшення до нормального рівня (в 1,4 рази) кількості як біфідо­бактерій, так і лактобактерій (таблиця).

Таблиця. Результати бактеріологічного дослідження фекалій до і після застосування йогурту «Тьома» у обстежених дітей (M ± m)
 

Кількісні характеристики мікрофлори кишок, lg КУО/г

На початку дослідження

У кінці дослідження

Кишкова паличка із нормальними властивостями

8,1 ± 0,02

8,3 ± 0,01

Біфідобактерії

6,3 ± 0,10

9,1 ± 0,30*

Лактобактерії

5,7 ± 0,17

8,2 ± 0,10*

* р < 0,001.

Нормалізувальний вплив досліджуваного продукту пояснюється характеристиками заквашувальних культур, ефективність яких доведено, а також іншими біфідо­генними факторами, які є результатом сквашування молока в рамках регламентованого технологічного процесу.

Середньомісячне збільшення маси тіла у дітей протягом періоду спостереження становило 617,0 ± 27,7 г, причому найбільше ваги набрали діти з низьким трофологічним статусом (гіпотрофія І ст.). У них середньомісячна прибавка ваги за час спостереження становила 704,0 ± 48,5 г (p < 0,05), що сприяло зменшенню дефіциту маси тіла (від 3 до 6%). Отримані дані свідчать про хороше біозасвоювання продукту та відповідність його потребам дитячого організму в період активного росту.

Окрім того, чітко встановлено, що вживання йогурту «Тьома» сприяє зниженню кількості представників умовно-патогенної флори. Найбільш виражений ефект спостерігається щодо золотистого стафілококу, частота виявлення якого у обстежених дітей зменшилася в 3,8 рази (лише у 4 дітей у кінці дослідження проти 15 на початку). Позитивний вплив досліджуваного продукту харчування щодо зменшення ступеня колонізації кишечника умовно-патогенними мікроорганізмами, такими як золотистий стафілокок, зумовлений вираженим збільшенням популяції захисної мікрофлори. Антибактеріальна активність останньої пов’язана з інгібувальною дією антибіотикоподібних та інших біологічно активних компонентів, продукованих нею.

Отримані результати динамічного клінічного спостереження та мікробіологічних досліджень свідчать, що включення йогурту «Тьома» до раціону харчування дітей грудного віку позитивно впливає на організм та сприяє нормалізації кишкового мікробіоценозу природним шляхом.

Результати клінічного дослідження йогурту «Тьома» підтверджують, що цей продукт:

 • відповідає вимогам Кодексу дитячого харчування (Codex Alimentarius1) за усіма показниками харчової, енергетичної та біологічної цінності;

1 Збірник міжнародних стандартів для харчових продуктів, розроблених під керівництвом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої організації охорони здоров’я (прим. ред.).

 • є ефективним і безпечним продуктом харчування для дітей віком від восьми місяців і може бути рекомендований для введення в раціон як перший кисломолочний прикорм;
 • має високу харчову цінність і добре засвоюється організмом, про що свідчить стабільний приріст маси тіла дітей за період спостереження;
 • приємний на смак, добре сприймається і переноситься дітьми. Усі діти, які отримували йогурт «Тьома», охоче споживали продукт; жодної негативної реакції за період спостереження не було зафіксовано;
 • має профілактичні властивості, позитивно впливає на корисну мікрофлору – стимулює ріст біфідо- та лактобактерій, а також пригнічує ріст умовно-патогенної флори (зокрема золотистого стафілококу).

Отже, йогурт для дитячого харчування «Тьома» є важливим компонентом раціону харчування дитини першого року життя і може бути рекомендований як для застосування у практично здорових дітей, так і для профілактичного харчування дітей із дисбіозом кишечника.

dl17-4_3639_Shadrin-300x182.jpg

О.Г. Шадрін

 

Коментар Олега Геннадійовича Шадріна, доктора медичних наук, професора, керівника відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку, президента Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України, провідного фахівця з питань дитячої гастроентерології й нутриціології:

Результати дослідження кисломолочних продуктів «Тьома» у дітей раннього віку продемонстрували, що їх вживання стимулює ріст біфідобактерій та лактобактерій, а також пригнічує ріст умовно-патогенної мікрофлори. Це дає підстави рекомендувати йогурт «Тьома» як здоровим дітям, так і дітям із порушеннями мікрофлори, особливо зі схильністю до закрепів. Цей продукт можна давати як щоденний прикорм здоровим дітям, а також застосовувати як профілактичне харчування.

Our journal in
social networks: