скрыть меню

У Дніпропетровську відбулися XVIІ Сідельниковські читання

страницы: 43-45

Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2015 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України, 23-25 вересня 2015 року у м. Дніпропетровську на базі ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» – XVІІ Сідельниковські читання.

158_4345-1-300x225.jpg

Відкриття конференції

У роботі конференції взяли участь понад 700 слухачів – педіатрів, сімейних лікарів, науковців у галузі педіатрії; зокрема понад 40 завідувачів педіатричних кафедр і професорів із вищих медичних навчальних закладів, академій післядипломної освіти та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», із них 9 головних позаштатних спеціалістів МОЗ України.

Конференцію було відкрито привітаннями від МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Із доповіддю «Актуальні питання первинної медико-санітарної допомоги дітям та підготовки лікарів в Україні» виступив член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець (МОЗ України).

Відповідно до політики ВООЗ в Єв­ро­пейському регіоні, мета якої – повна реалізація людьми їхнього потенціалу здоров’я, та до орієнтації системи охорони здоров’я на первинну медичну допомогу, ґрунтуючись на даних оптимально організованої, науково аргументованої клінічної практики із застосуванням високоефективних медичних технологій, було наголошено на необхідності удосконалення медичної допомоги дітям, зокрема з регіонів країни, де ведуться бойові дії.

У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» першочерговим пріоритетом для галузі визначено кадрове та матеріально-технічне забезпечення первинної ланки медичної допомоги. У цьому контексті та, враховуючи майже тисячний кадровий дефіцит дитячих лікарів та неонатологів, доцільно продовжити збереження обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, лікарів-інтернів, наукових та науково-педагогічних кадрів, зокрема зі спеціальності «педіатрія», відповідно до потреб галузі охорони здоров’я (більше 1 тис. осіб прийнято на 1-й курс в усі вищі медичні навчальні заклади МОЗ України тільки у поточному році).

Було вказано, що, незважаючи на інноваційні досягнення науки, ВООЗ продовжує вважати основними чинниками дитячої смертності у світі пневмонії та діареї, що потребує від національних систем охорони здоров’я ефективних дій щодо забезпечення доступності медичної допомоги та сучасних ефективних ліків для дитячого населення.

158_4345-3-300x208.jpg

У конференційному залі

Усього під час форуму на 4 пленарних, секційному засіданні та методичній нараді було заслухано понад 90 виступів із актуальних питань медицини дитинства та медичної освіти. Обговорено сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захворювань дитячого віку, перш за все респіраторної та інфекційної патології, пріоритетні завдання педіатричної науки та практики. Акцент було зроблено на питаннях:

 • первинної медичної допомоги дітям;
 • імунопрофілактики соціально небезпечних та інфекційних хвороб;
 • стримування антибіотикорезистентності;
 • застосування мультипробіотикотерапії, фітотерапії на засадах фітонірингу, здорового способу життя;
 • запобігання поліпрагмазії.

Особливу увагу було приділено захворюванням органів дихання у дітей у доповідях академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника (НМУ), члена-кореспондента НАМН України, професора М.Л. Аряєва (ОНМУ), професора С.П. Кривопустова (НМУ), професора Г.В. Бекетової (НМАПО), професора Л.В. Квашніної (ІПАГ), професора Г.О. Леженка (ЗДМУ), професора Т.О. Крючко (УМСА), професора Ю.В. Марушка (НМУ), професора О.Є. Абатурова (ДМА), професора І.А. Зупанця (НФУ), професора В.І. Поповича (Ів-ФНМУ), професора М.В. Хайтовича (НМУ), професора С.І. Ільченко (ДМА) та ін.; актуальним проблемам педіатричної інфектології – у доповідях професора С.О. Крамарьова (НМУ), професора Л.І. Чернишової (НМАПО), професора К.І. Бодні (ХМАПО), професора В.І. Похилька (УМСА), д.мед.н. О.В. Виговської (НМУ) та ін.; проблемам дитячої алергології – у доповідях професора С.М. Недельської (ЗДМУ), професора М.П. Прохорової (НМУ) та ін.; патології травної системи у дітей – у доповідях професора О.Г. Шадріна (ІПАГ), професора О.Ю. Білоусової (ХМАПО), професора Ю.К. Больбота (ДМА), професора М.Є. Маменко (НМАПО) та ін.; патології сечової системи у дітей – у доповідях професора Д.Д. Іванова (НМАПО), професора Т.П. Борисової (ДМА) та ін.; підліткової медицини – у доповідях професора Л.К. Пархоменко (ХМАПО), професора Л.М. Боярської (ЗДМУ) та ін.

158_4345-2-300x222.jpg

У конференційному залі

Під головуванням Головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця було проведено окреме секційне засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» зі звітами головних позаштатних дитячих кардіоревматологів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій. Також було заслухано наукові доповіді професора Г.С. Сенаторової (ХНМУ), професора М.О. Гончарь (ХНМУ), професора В.М. Дудник (ВНМУ), професора В.О. Кондратьєва (ДМА), професора Т.В. Марушко (НМАПО) та ін. Обговорено численні стендові доповіді науковців, зокрема молодих вчених.

25 вересня 2015 року відбулася науково-методична нарада з актуальних питань викладання педіатрії у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти. Було затверджено звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами, розглянуто робочі програми, схвалено створення Національного підручника «Дитячі хвороби» за редакцією професора Т.О. Крючко та професора О.Є. Абатурова (2015 р.) для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України.

Було також наголошено на необхідності:

 • постійного підвищення якості педіатричної освіти;
 • модернізації її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • дотримання при підготовці лікарів-спеціалістів вимог Всесвітньої Федерації медичної освіти (2002) – триплету стандартів поліпшення якості освіти (базова та післядипломна медична освіта, безперервний професійний розвиток лікаря), Докторських директив Європарламенту № 93/16/ЄС від 07.07.1993, Директиви 2005/36 ЄС;
 • підходів і методів атестації випускників, що застосовуються у світі;
 • концепції організації навчання, закладеної у Законі України «Про вищу освіту» (орієнтація на суб’єкта навчання та результати його навчання);
 • концепції реформування системи післядипломної підготовки лікарів в Україні;
 • запровадження лікарської резидентури за педіатричними спеціальностями зі збереженням таких форм післядипломної підготовки, як інтернатура, спеціалізація та клінічна ординатура.

Було відзначено якісну додипломну підготовку фахівців зі спеціальності «педіатрія», перш за все у ЛвНМУ, ТДМУ, ВНМУ, ДМА, ЗДМУ, НМУ, БДМУ, ОНМУ, УМСА та ХНМУ.

Підкреслено важливість проведення у регіонах системних освітніх науково-практичних заходів щодо забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів первинної ланки з питань надання медичної допомоги дітям.

Сідельниковські читання виконують важливу виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Наступну XVІІІ щорічну науково-практичну конференцію «Актуальні питання педіатрії», присвячену пам’яті члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора В.М. Сідельникова, та науково-методичну нараду з питань викладання педіатрії заплановано провести 21-23 вересня 2016 року у м. Львові.

Заступник Голови Вченої медичної ради МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор О.П. Волосовець

Наш журнал
в соцсетях: