сховати меню

Нові стратегічні напрямки в лікуванні бронхіальної астми у дітей: роль антагоністів лейкотрієнів

сторінки: 34-36

Т.Р. Уманець, д.мед.н., ст.н.с., провідний спеціаліст відділення захворювань органів дихання у дітей, В.Ф. Лапшин, д.мед.н., професор, керівник групи з проблем алергії та імунореабілітації дітей, відділення захворювань органів дихання у дітей, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Наш журнал
у соцмережах: