Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям із бронхіальною астмою

pages: 19-30

О.М. Охотнікова, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії No 1, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Статтю вперше опубліковано в журналі «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія», № 2 (99) 2017

Our journal in
social networks: