Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дитини віком до 3 років

pages: 35-42

Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі нову рубрику: довідник лікаря-практика. Метою створення такого довідника є надання практичному лікарю найнеобхіднішої інформації щодо ведення дітей. Тут ви зможете у стислій і наочній формі знайти відповіді на питання, які часто виникають у вашій повсякденній діяльності, як-от: Якими є особливості фізичного та психомоторного розвитку дітей різного віку? Як і чим має харчуватися дитина? Як спостерігати за дітьми в поліклініці? Як правильно «розшифрувати» показники лабораторних аналізів? Як надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі? та багато інших.

Сподіваємося, що довідник сприятиме поглибленню теоретичних знань і вдосконаленню практичних навичок усіх медичних фахівців і стане незамінним помічником як педіатрам, так і лікарям загальної практики – сімейної медицини.

Обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей віком до 3 років проводяться у присутності бать­ків (опікунів, піклувальників) або їхніх законних представників. Кожне додаткове медичне втручання, яке не визначено відповідним наказом, у т. ч. огляд дитини лікарем-спеціалістом, має бути обґрунтованим та безпечним для дитини і проводитися за умови поінформованої згоди батьків (опікунів, піклувальників) або їхніх законних представників.

Першорядною умовою для проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей віком до 3 років є дотримання температури в приміщенні не нижче 20°С та достатнє освітлення.

У кабінеті, де проводиться обов’язковий медичний профілактичний огляд дитини віком до 3 років, мають бути:

 • настінний термометр;
 • умивальник, рідке мило, рушник, пам’ятка з техніки миття рук (рисунок);
 • сповивальний столик;
 • кушетка;
 • ваги;
 • ростомір;
 • сантиметрова стрічка;
 • прозорий трикутник;
 • іграшка зі звуком;
 • тонометр із дитячими манжетками;
 • фонендоскоп;
 • медичний термометр;
 • стерильні шпателі.
dl18-1_3542_r.jpg

Рисунок. Пам’ятка з техніки миття рук

Кількість обов’язкових медичних профілактичних оглядів дитини віком до 3 років (13 оглядів лікарем та 6 оглядів медичною сестрою) не може бути меншою. Лікар може збільшити кількість оглядів, якщо дитина потребує частішого спостереження.

Обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей віком до 3 років проводяться на першому місяці життя 1 раз на тиждень, на першому році життя дитини – 1 раз на місяць, на другому році життя – 1 раз на півроку, на третьому році життя – 1 раз у віці 3 роки (табл. 1). Цей порядок поширюється і на дітей, які перебувають у будинках дитини.

Таблиця 1. Календарний план проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років

№ з/п

Вік дитини

Хто проводить

Місце проведення

Більш детальна інформація

1.

Не пізніше, ніж на другий день після виписки із пологового будинку (стаціонару)

Лікар

Вдома

Таблиця 2

2.

Через день після огляду лікарем

Медсестра

Вдома

Таблиця 3

3.

2 тижні

Лікар

Вдома

Таблиця 4

4.

3 тижні

Медсестра

Вдома

 

5.

1 місяць

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 5

6.

2 місяці

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 6

7.

3 місяці

Лікар

В амбулаторних умовах

8.

4 місяці

Лікар

В амбулаторних умовах

9.

5 місяців

Лікар

В амбулаторних умовах

10.

6 місяців

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 7

11.

7 місяців

Медсестра

В амбулаторних умовах

Таблиця 8

12.

8 місяців

Медсестра

В амбулаторних умовах

13.

9 місяців

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 9

14.

10 місяців

Медсестра

В амбулаторних умовах

Таблиця 8

15.

11 місяців

Медсестра

В амбулаторних умовах

16.

12 місяців

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 10

17.

18 місяців

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 11

18.

24 місяці

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 12

19.

36 місяців

Лікар

В амбулаторних умовах

Таблиця 13

 

Таблиця 2. Первинний огляд дитини лікарем вдома після виписки дитини із родопомічного закладу

Мета

Отримання первинної інформації про дитину та сім’ю, оцінка стану її здоров’я з подальшим консультуванням.

Основні завдання візиту

1. З’ясувати або уточнити таку інформацію:

 • З’ясувати акушерський анамнез (перебіг вагітності та пологів).
 • Уточнити інформацію про проведення в родопомічному закладі профілактичних щеплень та скринінгових обстежень на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз.
 • Уточнити наявність спадкових захворювань, цукрового діабету, соціально небезпечних хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз та інші) у сім’ї.
 • Уточнити наявність шкідливих звичок у батьків, особливу увагу звернути на тютюнокуріння матері під час вагітності та обох батьків після народження дитини .
 • Зібрати алергологічний анамнез.
 • Звернути увагу на соціальний стан сім’ї та наявність ознак щодо належності до сімей, які опинилися в складних життєвих умовах, із метою визначення групи ризику за соціальними факторами та розробки індивідуального плану медичного спостереження та інформування служби у справах дітей для соціального супроводу сім’ї.

2. Провести огляд по органах і системах, оцінити стан здоров’я дитини, особливу увагу звернути на:

 • наявність вроджених аномалій, стигм дисембріогенезу;
 • виділення із очей;
 • стан шкіри та слизових (ціаноз, блідість, ступінь інтенсивності та поширеності жовтяниці, наявність висипу);
 • оцінку реакції на звук та на світло;
 • оцінку пальпації пульсу на стегнових артеріях;
 • оцінку м’язового тонусу та спонтанної рухової активності;
 • рефлекси новонародженого;
 • стан пупкової ранки, пуповинного залишку (пупкове кільце);
 • температуру тіла новонародженого;
 • оцінку кульшових суглобів на наявність вродженого вивиху, дисплазії;
 • наявність яєчок у калитці.

3. Оцінити вигодовування, правильність прикладання до грудей, ефективність, безпеку.

Цільове консультування

1. Виключно грудне вигодовування.

2. Основи догляду за новонародженим:

 • емоційний контакт сім’ї з дитиною;
 • дотримання теплового режиму з метою запобігання гіпотермії новонародженого;
 • догляд за пупковою ранкою, пуповинним залишком;
 • інші питання гігієни.

3. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

4. Профілактика рахіту.

5. Батькам необхідно надати інформацію про графік роботи лікаря (фельдшера), медичної сестри, закладу охорони здоров’я, телефони невідкладної та швидкої допомоги.

 

Таблиця 3. Огляди дитини в періоді новонародженості медсестрою вдома

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, контроль виконання рекомендацій лікаря, оцінка вигодовування дитини, закріплення навиків матері та сім’ї з вигодовування та догляду за дитиною з метою розвитку, консультування.

Основні завдання візиту

1. Збір даних для оформлення та заповнення історії розвитку дитини (ф. 112о).

2. Оцінка стану здоров’я дитини. Особливу увагу звернути на:

 • стан шкіри, слизових (ціаноз, блідість, ступінь інтенсивності та поширеності жовтяниці, наявність висипу);
 • частоту дихання;
 • стан пупкової ранки (пуповинного залишку, пуповинного кільця);
 • оцінку м’язового тонусу та спонтанної рухової активності;
 • виділення із очей;
 • частоту та характер випорожнень, сечовиділення.

3. Оцінка вигодовування, його ефективності та безпеки.

Цільове консультування

1. Профілактика синдрому раптової смерті.

2. Вигодовування дитини.

3. Догляд за новонародженим.

4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

5. Догляд із метою розвитку.

 

Таблиця 4. Повторний огляд лікарем вдома у віці дитини 2 тижні

Мета

Оцінка стану здоров’я дитини, вигодовування, фізичного розвитку та консультування матері щодо вигодовування та догляду.

 

Таблиця 5. Огляд дитини у віці 1 міс. лікарем в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування та вакцинації.

Основні завдання візиту

1. Огляд по органах і системах. Оцінка стану здоров’я дитини. Звернути увагу на:

 • стан шкіри та слизових (ціаноз, блідість, ступінь інтенсивності та поширеності жовтяниці новонародженого, наявність висипу);
 • клінічні ознаки інфекції;
 • наявність зригування, блювання після годування (виключення пілоростенозу);
 • оцінку кульшових суглобів (виключення дисплазії, вивиху);
 • наявність яєчок у калитці;
 • наявність кривошиї;
 • оцінку м’язового тонусу та спонтанної рухової активності;
 • оцінку реакції на звук та світло.

2. Оцінка знаку БЦЖ.

3. Оцінка вигодовування.

4. Оцінка фізичного розвитку дитини.

5. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

6. Контроль отримання та інтерпретація результатів скринінгу на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, проведених у родопомічному закладі.

7. Вакцинація за умови поінформованої згоди матері.

8. Профілактика рахіту.

Цільове консультування

1. Виключно грудне вигодовування.

2. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

3. Необхідність вакцинації та інформування щодо можливих ускладнень у поствакцинальному періоді.

4. Догляд за дитиною з метою розвитку.

5. Профілактика рахіту.

 

Таблиця 6. Огляди дитини у віці 2, 3, 4, 5 місяців лікарем в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування та вакцинація.

Основні завдання візиту

1. Огляд по органах і системах. Оцінка стану здоров’я дитини. Звернути увагу на:

 • симетричність рухів, м’язовий тонус;
 • клінічні ознаки інфекції;
 • ознаки рахіту, анемії;
 • огляд кульшових суглобів*;
 • наявність яєчок у калитці**;
 • наявність кил***.

2. Оцінка знаку БЦЖ.

3. Оцінка вигодовування.

4. Оцінка фізичного розвитку дитини.

5. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

6. Вакцинація за умови поінформованої згоди матері.

Цільове консультування

1. Вигодовування дитини.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

4. Запобігання синдрому раптової смерті дитини.

5. Консультування з вакцинації.

6. Запобігання травматизму та нещасним випадкам.

7. Профілактика рахіту.

8. Значущість профілактичних щеплень, перебіг поствакцинального періоду, можливі ускладнення, запобігання їм та їх лікування.

* За підозри на наявність патології – консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого.

** За підозри на крипторхізм – консультація лікаря-ендокринолога дитячого та лікаря-уролога дитячого.

*** За підозри на їх наявність – консультація лікаря-хірурга дитячого.

Таблиця 7. Огляд дитини у віці 6 місяців лікарем в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування, введення прикорму.

Основні завдання візиту

1. Огляд по органах і системах. Оцінка стану здоров’я дитини. Звернути увагу на:

 • клінічні ознаки інфекції;
 • ознаки рахіту, анемії;
 • наявність зубів;
 • огляд кульшових суглобів*;
 • наявність яєчок у калитці**;
 • наявність кил***.

2. Оцінка знаку БЦЖ.

3. Оцінка вигодовування, введення адекватного прикорму.

4. Оцінка фізичного розвитку дитини.

5. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

Цільове консультування

1. Вигодовування та харчування дитини, введення прикорму.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Консультування з вакцинації.

4. Профілактика травматизму та нещасних випадків.

5. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

6. Профілактика рахіту та анемії.

*, **, *** Див. примітки до табл. 6.

Таблиця 8. Огляди дитини у віці 7, 8, 10, 11 місяців медсестрою в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування.

Основні завдання візиту

1. Оцінка стану здоров’я дитини. Особливу увагу звернути на:

 • стан шкіри та слизових (блідість, ціаноз);
 • частоту дихання;
 • клінічні ознаки інфекції;
 • ознаки рахіту, анемії;
 • частоту та характер випорожнень, сечовиділення.

2. Оцінка вигодовування та харчування дитини.

3. Оцінка фізичного розвитку дитини.

4. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

5. Негайне інформування лікаря у разі виявлення ознак відхилення від стандартних показників фізичного розвитку дитини, відставання у психомоторному розвитку та клінічних симптомів захворювання.

Цільове консультування

1. Вигодовування та харчування.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Профілактика травматизму та нещасних випадків.

4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

5. Профілактичні щеплення.

 

Таблиця 9. Огляд дитини у віці 9 місяців лікарем в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування, проведення скринінгового обстеження з метою виявлення анемії.

Основні завдання візиту

1. Огляд по органах і системах. Оцінка стану здоров’я дитини, звернути увагу на:

 • клінічні ознаки інфекції;
 • ознаки рахіту, анемії;
 • наявність зубів;
 • огляд кульшових суглобів*;
 • наявність яєчок у калитці**;
 • наявність кил***.

2. Лабораторне обстеження: визначення рівня гемоглобіну крові за умови поінформованої згоди матері.

3. Оцінка знаку БЦЖ.

4. Оцінка вигодовування та харчування.

5. Оцінка фізичного розвитку дитини.

6. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

Цільове консультування

1. Раціональне вигодовування та харчування.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Профілактика травматизму та нещасних випадків.

4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

*, **, *** Див. примітки до табл. 6.

Таблиця 10. Огляд дитини у віці 1 рік лікарем в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування.

Основні завдання візиту

1. Анамнез за перший рік життя.

2. Оцінка стану здоров’я дитини. Огляд по органах і системах. Особливу увагу звернути на:

 • клінічні ознаки інфекції;
 • ознаки анемії;
 • кількість зубів*;
 • стан ступні, оцінку ходи;
 • ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили).

3. Оцінка знаку БЦЖ.

4. Оцінка вигодовування та харчування.

5. Оцінка фізичного розвитку дитини.

6. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

7. Оформлення етапного епікризу.

Цільове консультування

1. Раціональне вигодовування та харчування.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Профілактика травматизму та нещасних випадків.

4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

5. Профілактичні щеплення.

* У разі порушення термінів прорізування зубів, патологічних змін формування прикусу тощо – консультація лікаря-стоматолога (ортодонта) дитячого за умови поінформованої згоди матері.

Таблиця 11. Огляд дитини у віці 18 місяців лікарем в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування та вакцинація.

Основні завдання візиту

1. Оцінка стану здоров’я дитини. Огляд по органах і системах. Особливу увагу звернути на:

 • ознаки інфекції;
 • ознаки анемії;
 • стан ступні;
 • кількість і стан зубів, прикусу;
 • ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили).

2. Оцінка вигодовування та харчування.

3. Оцінка фізичного розвитку дитини.

4. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

Цільове консультування

1. Раціональне вигодовування та харчування.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

4. Профілактика травматизму та нещасних випадків.

5. Профілактичні щеплення.

 

Таблиця 12. Огляд дитини у віці 2 роки в амбулаторних умовах лікарем

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування.

Основні завдання візиту

1. Оцінка стану здоров’я дитини. Огляд по органах і системах. Особливу увагу звернути на:

 • клінічні ознаки інфекції;
 • ознаки анемії;
 • стан ступні;
 • кількість і стан зубів, прикусу;
 • ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили).

2. Оцінка харчування.

3. Оцінка фізичного розвитку дитини.

4. Оцінка психомоторного розвитку дитини.


5. Оформлення етапного епікризу.

Цільове консультування

1. Раціональне харчування.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Профілактика травм та нещасних випадків.

4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

5. Туберкулінодіагностика та профілактичні щеплення.

 

Таблиця 13. Огляд дитини у віці 3 роки лікарем в амбулаторних умовах

Мета

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування.

Основні завдання візиту

1. Оцінка стану здоров’я дитини. Огляд по органах і системах. Особливу увагу звернути на:

 • клінічні ознаки інфекції;
 • ознаки анемії;
 • стан ступні;
 • поставу;
 • кількість і стан зубів, прикусу;
 • ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили).

2. Оцінка харчування.

3. Оцінка фізичного розвитку дитини.

4. Оцінка психомоторного розвитку дитини.


5. Оформлення етапного епікризу.

Цільове консультування

1. Раціональне харчування.

2. Догляд із метою розвитку.

3. Профілактика травм та нещасних випадків.

4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

5. Туберкулінодіагностика та профілактичні щеплення.

 

При виявленні відхилень у стані здоров’я дитини лікар може збільшити частоту оглядів та призначити обґрунтовані письмово в історії розвитку дитини (ф. № 112о) додаткові консультації та обстеження, погодивши їх із батьками дитини (опікунами, піклувальниками) або їх законними представниками.

Медичний висновок щодо стану здоров’я дитини віком до 3 років за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду у разі, якщо немає захворювання або травми, визначається терміном «здоровий», а при виявленні ознак захворювання або травми їх конкретизують. Висновок повинен містити результати оцінки фізичного, психомоторного розвитку та харчування дитини.

Група здоров’я та група ризику не визначається, оскільки немає доказів доцільності розподілу дітей за групами здоров’я та групами ризику. Визначається група ризику за соціальними факторами, до якої належать діти із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Обов’язковим для здорової доношеної дитини віком до 3 років є визначення рівня гемоглобіну крові у віці 9 місяців із метою виявлення анемії, причиною якої може бути неадекватне за термінами та складом введення прикорму.

Додаткові огляди лікарями-спеціалістами та додаткові обстеження (лабораторні, інструментальні тощо) здорової доношеної дитини віком до 3 років, які не передбачені затвердженим протоколом, проводяться тільки за показаннями, обґрунтованими письмово в історії розвитку дитини (ф. № 112о), за умови поінформованої згоди батьків (опікунів, піклувальників) або їхніх законних представників.

Інформацію у цьому розділі надано згідно з «Клінічним протоколом медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років»
(Наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 р.)

Our journal in
social networks: