скрыть меню

Підручник для педіатрів Нельсона

страницы: 32-34

В.С. Андрух, лікар-педіатр, Міська дитяча лікарня, м. Долина, Івано-Франківська обл.

Той, хто врятує одне життя, вважається таким, що врятував весь світ.
Вавилонський Талмуд

1Видавництво «Saunders» було засновано у 1888 році в США. З 2001 року воно є дочірньою компанією видавництва «Elsevier» (прим. ред.). 2В російському перекладі попередні видання книги виходили під назвою «Педиатрия по Нельсону» (прим. ред.). 3Вальдо Нельсон (Waldo Nelson) (1898 – 2 березня 1997, США) – американський лікар-педіатр, відомий завдяки свої книзі «Підручник для педіатрів Нельсона», автором якої він був протягом кількох десятків років. З 1959 по 1978 роки В. Нельсон обіймав посаду редактора журналу «The Journal of Pediatrics» (прим. ред.).

Завдяки авторам Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Josef St. Geme, Nina F. Schor та видавництву «Saunders1», педіатрична спільнота світу одержала у 2015 р. чергове, 20-те видання книги «Nelson Textbook ofPediatrics» («Підручник для педіат­рів Нельсона»2).

_

Якщо звернутися до історії, то більше як 75 років «Підручник для педіатрів Нельсона» в англомовному світі є найнадійнішим ресурсом для оптимальної педіатричної допомоги. Перше видання книги вийшло у видавництві «Saunders» у 1933 році під керівництвом визнач­ного американського педіатра Вальдо Нельсона3. Підручник зразу здобув визнання у представників всіх педіатричних шкіл світу, його регулярне перевидання до 70-х років 20-го століття базувалося на авторитеті, праці, таланті автора, і в подальшому підручник одержав його ім’я. «Підручник для педіатрів Нельсона» містить широке коло всеосяжних питань патології дитячого віку, а регулярність перевидання (1 раз у 4 роки), з великим обсягом оновленого матеріалу, дає підстави назвати книгу сучасною енциклопедією педіатрії. Нинішні редактори підручника Роберт М. Клігман, Боніта Ф. Стантон, Джозеф Ст. Жем, Ніна Ф. Шор, продовжуючи традицію В. Нельсона, формують коло авторів, які максимально компетентно висвітлюють усі проблеми педіатрії на найбільш сучасному рівні з урахуванням усіх змін, що відбуваються у світовій педіатричній науці за останні 4-5 років. Разом з тим у книзі викладаються тільки ті нові концепції і рекомендації, які одержали солідне підтвердження і визнання, та ті методи лікування, ефективність яких безумовно доведена засобами доказової медицини. Підручник є еталонним керівництвом для країн Західної Європи, Америки та Азії, він визнаний як базовий для здобуття професійних умінь. На основі цього підручника складаються тестові екзаменаційні програми як для випускників вищих навчальних закладів, так і спеціалістів у галузі педіатрії. Одним із головних завдань посібника такого типу є підтримання стандартних підходів до надання медичної допомоги дітям. У 2009 році 18-те видання вийшло у Філадельфії, Лондоні, Торонто, Мехіко, Сіднеї, Токіо. В ньому акцентовано увагу на загальних питаннях педіатрії, а також внесено доповнення нового редактора Боніти Ф. Стантон у новітні знання про принципи антибактеріальної, антивірусної, анти­мікотичної, антипаразитарної терапії та ін. Та вже в середині 2011 року у видавництві вийшло чергове, 19 видання, що складалося з 34 розділів. У ньому з позицій доказової медицини та на підставі нових знань і клінічного досвіду провідних зарубіжних педіатрів уточнено загальні питання педіатрії, у яких лікарів-практиків націлюють на розуміння ефективного вирішення не тільки медичних, а й величезного спектру біологічних, психологічних і соціальних проблем, з якими стикаються наші діти і молодь. Констатовано, що багато дітей у всьому світі не мають користі від значних успіхів у профілактиці та лікуванні дитячих хвороб насамперед через відсутність політичної волі та недоречні пріоритети. Крім цього, завдяки новим авторам – Джозефу Жему та Ніні Шор – внесено нові дані, що стосуються дитячої інфекційної патології та дитячої неврології. Книга містить також останню інформацію про отруєння меламіном, підлітковий гомосексуалізм і сексуальну ідентичність, психози, пов’язані з епілепсією.

І ось – нове, 20-те видання, що, як і попередні, залишається незамінним джерелом для відповідей на кожен аспект педіатричної проблеми, яка виникає у діагностиці та лікуванні немовлят, дітей і підлітків у 21-му столітті. Книга повністю переглянута, оновлена і відредагована з метою доповнення її останніми досягненнями світової педіатричної науки та практичного досвіду. Тут є і нові розділи, що стосуються педіатричної соціології (розкриваються істотні загрози для здоров’я дітей, такі як бідність, війни і біотероризм); охарактеризовано вплив на організм дитини природних і техногенних катастроф та висвітлено засоби медичного захисту від них; описано захворювання, що не були включені в попередні видання, та додано актуальні доповнення до попередніх текстів. Значно розширена ілюстративна база у вигляді малюнків, фотографій, рентгенограм та ін.

Охарактеризоване видання посібника цінне ще й тим, що дотримання викладеного у ньому матеріалу забезпечує педіат­ру юридичний та моральний імунітет від адміністративних, пенітенціарних органів і родин у випадку неефективного лікування або смерті пацієнта. Та незважаючи на всі позитиви, автори розуміють, що не всі проблеми зі здоров’ям можуть бути висвітлені у межах одного підручника. Тому в кінці кожного розділу читачеві запропоновано бібліографію – список основних досліджень з теми, здійснених упродовж останніх 5-6 років.

На жаль, у нашій країні не видаються підручники такого масштабу. У медичних бібліотеках можна знайти перекладене на російську мову 13-те видання книги Нельсона у вигляді восьмитомника, датованого 1988-1991 роками, а у магазинах медичної літератури можна придбати російськомовний переклад 17-го п’ятитомного видання. Доступною є тільки інтернет-версія 20-го видання книжки (http//www.4shared.com/postDownload/FnhEsSQSce/Nelson_Textbook_of_Pediatrics_.html).

У 2000 р. в Україні вийшло з друку багато­томне керівництво з педіатрії за редак­цією відомого вченого, академіка НАМН України, професора П. Мощича. Та воно є значно вужчим за змістом і більше відображає рівень досягнень радянської педіат­рії з її суб’єктивними медичними знаннями. Накопичених безцінних відомостей світової педіатрії у ньому немає, про що свідчить цитована бібліографія, яка охоплює далекі 1989-1997 роки, з часткою цитованої іноземної літератури всього в 10-20%...

Значнішою подією для українських фахівців з педіатрії стало видання в 2013 р. національного двотомного підручника «Педіатрія» за редакцією проф. В.В. Бережного. Завдяки провідним українським вченим-педіатрам, які брали участь у підготовці цього україномовного підручника, викладені в ньому знання базуються на результатах мультицентрових відкритих рандомізованих дослідженнь і відповідають всім засадам доказової медицини. Однак автори мудро передбачили, що медична наука розвивається дуже швидкими темпами, і ці захопливі наукові досягнення повинні своєчасно й ефективно впроваджуватися в педіат­ричну медичну практику вже тепер. Діти, як ніхто інший, заслуговують на те, щоб ми зробили все, що в наших силах, для захисту їхнього життя і здоров’я. І тут не зайвим буде читати і вчитися у «Nelson. Textbook of Pediatrics».

Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Joseph W. St Geme, Nina F. Schor

«Nelson Textbook of Pediatrics» 20th Edition

Наш журнал
в соцсетях: