скрыть меню

Нові рекомендації щодо діагностики і лікування артеріальної гіпертензії у дітей: переваги і перспективи


страницы: 5-17

Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, 
Т.В. Гищак, д.мед.н., доцент, кафедра педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ


У 2017 році фахівці Американської педіатричної академії (American Academy of Pediatrics, ААР) видали клінічні рекомендації зі скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків (J.T. Flynn, D.C. Kaelber, C.M. Baker-Smi et al., 2017). у яких було запропоновано суттєві зміни в інтерпретації показників артеріального тиску (АТ) у дітей і які змінили підхід до діагностики та вибору лікувальної тактики при артеріальній гіпертензії.

Метою нашої статті є ознайомлення практикую­чих лікарів зі змінами, запропонованими в цих рекомендаціях. На нашу думку, дотримання наведених у рекомендаціях алгоритмів дасть змогу суттєво поліпшити якість діагностики і лікування дітей із підвищеним АТ.

Необхідність виходу цих рекомендацій зумовлена тим, що за останнє десятиріччя було накопичено значний досвід у веденні дітей з артеріальною гіпертензією (АГ), проведено низку масштабних багатоцентрових досліджень, що дали змогу розробити оновлені підходи до контролю АТ у дітей та підлітків. Підбиваючи підсумки епідеміологічних досліджень, фахівці ААР наводять дані про значне поширення високого АТ та артеріальної гіпертензії. У рекомендаціях наведено дані дослідження D. Mozaffarian et al. (2016), згідно з якими із 32,6% дорослих пацієнтів США із АГ більше половини (17,2%) не знають, що вони хворі. А серед тих, хто знає про свій стан, лише половині (54,1%) вдається контролювати АТ. За даними рекомендацій, серед дітей із нормальною масою тіла поширеність АГ нині становить близько 3,5%. Проте існує категорія дітей, у яких підвищений АТ у клінічній картині виходить на перший план. Це, передусім, діти із захворюваннями нирок, особливо пацієнти, які перенесли трансплантацію. Так, при хронічній нирковій недостатності у дітей АГ діагностується у половини пацієнтів, а після трансплантації нирок – у 79%. У популяції дітей із надлишковою масою тіла і ожирінням частота АГ сягає 24,8%; у дітей із низькою масою тіла при народженні – 7,3%. У цих рекомендаціях уперше з’являється інформація щодо поширеності гіпертензії серед дітей із синдромом обструктивного апное сну – вона становить 14%. Ці дані вимагають від клініцистів більшої уваги до окремих категорій пацієнтів щодо контролю у них артеріального тиску.

З іншого боку, перегляд деяких питань діагностики АГ у дітей був зумовлений зміною інтерпретації показників АТ у дорослих, передусім – критеріїв ступенів тяжкості артеріальної гіпертензії. Рекомендації ААР узгоджуються з керівництвами Американської асоціації серця (American Heart Association) та Американської колегії кардіологів (American College of Cardiology) для дорослих пацієнтів (P.K. Whelton, R.M. Carey, W.S. Aronow et al., 2017) і пропонують нові критерії визначення категорій АТ у дітей і ступенів тяжкості артеріальної гіпертензії (табл. 1). Термін «передгіпертензія» на сьогодні як у дорослих, так і у дітей замінено на поняття «високий артеріальний тиск».

Таблиця 1. Нові критерії визначення категорій артеріального тиску і ступенів тяжкості артеріальної гіпертензії у дітей

Діти віком 1-13 років

Діти віком від 13 років

Нормальний АТ: < 90-го процентилю

Нормальний АТ: < 120 / < 80 мм рт. ст.

Високий АТ: від ≥ 90-го процентилю до < 95-го процентилю або 120/80 мм рт. ст. до < 95-го процентилю (залежно від того, що нижче)

Високий АТ: від 120 / < 80 до 129 / < 80 мм рт. ст.

АГ 1-го ступеня тяжкості: від ≥ 95-го процентилю до < 95-го процентилю + 12 мм рт. ст. або 130/80 до 139/89 мм рт. ст. (залежно від того, що нижче)

АГ 1-го ступеня тяжкості: від 130/80 до 139/89 мм рт. ст.

АГ 2-го ступеня тяжкості: від ≥ 95-го процентилю + 12 мм рт. ст. або ≥ 140/90 мм рт. ст. (залежно від того, що нижче)

АГ 2-го ступеня тяжкості: ≥ 140/90 мм рт. ст.

Примітки: АГ – артеріальна гіпертензія, АТ – артеріальний тиск.

У даних рекомендаціях, на відміну від інших, існуючих на сьогодні, для дітей від 13 років пропонується найбільш проста інтерпретація значень АТ. По суті, їх було наближено до дорослих пацієнтів. Це дає можливість уникнути непорозумінь при визначенні ступеня тяжкості гіпертензії при переході пацієнтів підліткового віку до категорії дорослих. Як у дорослих, так і у дітей від 13 років поява показників тиску вище 120/80 мм рт. ст. повинна насторожувати клініцистів щодо можливої АГ. Для дітей до 13 років подібною цифрою є показники, представлені в таблиці 2, що відповідають 90-му процентилю АТ у тій чи іншій віковій категорії.

Таблиця 2. Орієнтовні значення САТ і ДАТ у дітей, при яких необхідне подальше дослідження для діагностики високого АТ і гіпертензії (90-й процентиль)

Вік (роки)

Хлопчики

Дівчатка

САТ (мм рт. ст.)

ДАТ (мм рт. ст.)

САТ (мм рт. ст.)

ДАТ (мм рт. ст.)

1

98

52

98

54

2

100

55

101

58

3

101

58

102

60

4

102

60

103

62

5

103

63

104

64

6

105

66

105

67

7

106

68

106

68

8

107

69

107

69

9

107

70

108

71

10

108

72

109

72

11

110

74

111

74

12

113

75

114

75

≥ 13

120

80

120

80

Примітки: ДАТ – діастолічний АТ; САТ – систолічний АТ.

Даними таблиці 2 можна користуватися при попередньому відборі як скринінговими показниками для подальшого дослідження.

Оновлений процентильний розподіл АТ, представлений у рекомендаціях, базується на показниках АТ дітей із нормальною масою тіла, що відрізняє його від попередніх діагностичних таблиць із дещо нижчими значеннями АТ (на 1-2 мм рт. ст.) (табл. 3 і 4).

Таблиця 3. Рівень АТ у хлопчиків залежно від віку і процентилю зросту

Вік, роки

Процентиль зросту

САТ

ДАТ

5%

10%

25%

50%

75%

90%

95%

5%

10%

25%

50%

75%

90%

95%

1

Зріст (см)

77,2

78,3

80,2

82,4

84,6

86,7

87,9

77,2

78,3

80,2

82,4

84,6

86,7

87,9

50

85

85

86

86

87

88

88

40

40

40

41

41

42

42

90

98

99

99

100

100

101

101

52

52

53

53

54

54

54

95

102

102

103

103

104

105

105

54

54

55

55

56

57

57

95 + 12 мм рт. ст.

114

114

115

115

116

117

117

66

66

67

67

68

69

69

2

Зріст (см)

86,1

87,4

89,6

92,1

94,7

97,1

98,5

86,1

87,4

89,6

92,1

94,7

97,1

98,5

50

87

87

88

89

89

90

91

43

43

44

44

45

46

46

90

100

100

101

102

103

103

104

55

55

56

56

57

58

58

95

104

105

105

106

107

107

108

57

58

58

59

60

61

61

95 + 12 мм рт. ст.

116

117

117

118

119

119

120

69

70

70

71

72

73

73

3

Зріст (см)

92,5

93,9

96,3

99

101,8

104,3

105,8

92,5

93,9

96,3

99

101,8

104,3

105,8

50

88

89

89

90

91

92

92

45

46

46

47

48

49

49

90

101

102

102

103

104

105

105

58

58

59

59

60

61

61

95

106

106

107

107

108

109

109

60

61

61

62

63

64

64

95 + 12 мм рт. ст.

118

118

119

119

120

121

121

72

73

73

74

75

76

76

4

Зріст (см)

98,5

100,2

102,9

105,9

108,9

111,5

113,2

98,5

100,2

102,9

105,9

108,9

111,5

113,2

50

90

90

91

92

93

94

94

48

49

49

50

51

52

52

90

102

103

104

105

105

106

107

60

61

62

62

63

64

64

95

107

107

108

108

109

110

110

63

64

65

66

67

67

68

95 + 12 мм рт. ст.

119

119

120

120

121

122

122

75

76

77

78

79

79

80

5

Зріст (см)

104,4

106,2

109,1

112,4

115,7

118,6

120,3

104,4

106,2

109,1

112,4

115,7

118,6

120,3

50

91

92

93

94

95

96

96

51

51

52

53

54

55

55

90

103

104

105

106

107

108

108

63

64

65

65

66

67

67

95

107

108

109

109

110

111

112

66

67

68

69

70

70

71

95 + 12 мм рт. ст.

119

120

121

121

122

123

124

78

79

80

81

82

82

83

6

Зріст (см)

110,3

112,2

115,3

118,9

122,4

125,6

127,5

110,3

112,2

115,3

118,9

122,4

125,6

127,5

50

93

93

94

95

96

97

98

54

54

55

56

57

57

58

90

105

105

106

107

109

110

110

66

66

67

68

68

69

69

95

108

109

110

111

112

113

114

69

70

70

71

72

72

73

95 + 12 мм рт. ст.

120

121

122

123

124

125

126

81

82

82

83

84

84

85

7

Зріст (см)

116,1

118

121,4

125,1

128,9

132,4

134,5

116,1

118

121,4

125,1

128,9

132,4

134,5

50

94

94

95

97

98

98

99

56

56

57

58

58

59

59

90

106

107

108

109

110

111

111

68

68

69

70

70

71

71

95

110

110

111

112

114

115

116

71

71

72

73

73

74

74

95 + 12 мм рт. ст.

122

122

123

124

126

127

128

83

83

84

85

85

86

86

8

Зріст (см)

121,4

123,5

127

131

135,1

138,8

141

121,4

123,5

127

131

135,1

138,8

141

50

95

96

97

98

99

99

100

57

57

58

59

59

60

60

90

107

108

109

110

111

112

112

69

70

70

71

72

72

73

95

111

112

112

114

115

116

117

72

73

73

74

75

75

75

95 + 12 мм рт. ст.

123

124

124

126

127

128

129

84

85

85

86

87

87

87

9

Зріст (см)

126

128,3

132,1

136,3

140,7

144,7

147,1

126

128,3

132,1

136,3

140,7

144,7

147,1

50

96

97

98

99

100

101

101

57

58

59

60

61

62

62

90

107

108

109

110

112

113

114

70

71

72

73

74

74

74

95

112

112

113

115

116

118

119

74

74

75

76

76

77

77

95 + 12 мм рт. ст.

124

124

125

127

128

130

131

86

86

87

88

88

89

89

10

Зріст (см)

130,2

132,7

136,7

141,3

145,9

150,1

152,7

130,2

132,7

136,7

141,3

145,9

150,1

152,7

50

97

98

99

100

101

102

103

59

60

61

62

63

63

64

90

108

109

111

112

113

115

116

72

73

74

74

75

75

76

95

112

113

114

116

118

120

121

76

76

77

77

78

78

78

95 + 12 мм рт. ст.

124

125

126

128

130

132

133

88

88

89

89

90

90

90

11

Зріст (см)

134,7

137,3

141,5

146,4

151,3

155,8

158,6

134,7

137,3

141,5

146,4

151,3

155,8

158,6

50

99

99

101

102

103

104

106

61

61

62

63

63

63

63

90

110

111

112

114

116

117

118

74

74

75

75

75

76

76

95

114

114

116

118

120

123

124

77

78

78

78

78

78

78

95 + 12 мм рт. ст.

126

126

128

130

132

135

136

89

90

90

90

90

90

90

12

Зріст (см)

140,3

143

147,5

152,7

157,9

162,6

165,5

140,3

143

147,5

152,7

157,9

162,6

165,5

50

101

101

102

104

106

108

109

61

62

62

62

62

63

63

90

113

114

115

117

119

121

122

75

75

75

75

75

76

76

95

116

117

118

121

124

126

128

78

78

78

78

78

79

79

95 + 12 мм рт. ст.

128

129

130

133

136

138

140

90

90

90

90

90

91

91

13

Зріст (см)

147

150

154,9

160,3

165,7

170,5

173,4

147

150

154,9

160,3

165,7

170,5

173,4

50

103

104

105

108

110

111

112

61

60

61

62

63

64

65

90

115

116

118

121

124

126

126

74

74

74

75

76

77

77

95

119

120

122

125

128

130

131

78

78

78

78

80

81

81

95 + 12 мм рт. ст.

131

132

134

137

140

142

143

90

90

90

90

92

93

93

14

Зріст (см)

153,8

156,9

162

167,5

172,7

177,4

180,1

153,8

156,9

162

167,5

172,7

177,4

180,1

50

105

106

109

111

112

113

113

60

60

62

64

65

66

67

90

119

120

123

126

127

128

129

74

74

75

77

78

79

80

95

123

125

127

130

132

133

134

77

78

79

81

82

83

84

95 + 12 мм рт. ст.

135

137

139

142

144

145

146

89

90

91

93

94

95

96

15

Зріст (см)

159

162

166,9

172,2

177,2

181,6

184,2

159

162

166,9

172,2

177,2

181,6

184,2

50

108

110

112

113

114

114

114

61

62

64

65

66

67

68

90

123

124

126

128

129

130

130

75

76

78

79

80

81

81

95

127

129

131

132

134

135

135

78

79

81

83

84

85

85

95 + 12 мм рт. ст.

139

141

143

144

146

147

147

90

91

93

95

96

97

97

16

Зріст (см)

162,1

165

169,6

174,6

179,5

183,8

186,4

162,1

165

169,6

174,6

179,5

183,8

186,4

50

111

112

114

115

115

116

116

63

64

66

67

68

69

69

90

126

127

128

129

131

131

132

77

78

79

80

81

82

82

95

130

131

133

134

135

136

137

80

81

83

84

85

86

86

95 + 12 мм рт. ст.

142

143

145

146

147

148

149

92

93

95

96

97

98

98

17

Зріст (см)

163,8

166,5

170,9

175,8

180,7

184,9

187,5

163,8

166,5

170,9

175,8

180,7

184,9

187,5

50

114

115

116

117

117

118

118

65

66

67

68

69

70

70

90

128

129

130

131

132

133

134

78

79

80

81

82

82

83

95

132

133

134

135

137

138

138

81

82

84

85

86

86

87

95 + 12 мм рт. ст.

144

145

146

147

149

150

150

93

94

96

97

98

98

99

Примітки: ДАТ – діастолічний АТ; САТ – систолічний АТ.

 

Таблиця 4. Рівень АТ у дівчаток залежно від віку і процентилю зросту

Вік, роки

Процентиль зросту

САТ

ДАТ

5%

10%

25%

50%

75%

90%

95%

5%

10%

25%

50%

75%

90%

95%

1

Зріст (см)

75,4

76,6

78,6

80,8

83

84,9

86,1

75,4

76,6

78,6

80,8

83

84,9

86,1

50

84

85

86

86

87

88

88

41

42

42

43

44

45

46

90

98

99

99

100

101

102

102

54

55

56

56

57

58

58

95

101

102

102

103

104

105

105

59

59

60

60

61

62

62

95 + 12 мм рт. ст.

113

114

114

115

116

117

117

71

71

72

72

73

74

74

2

Зріст (см)

84,9

86,3

88,6

91,1

93,7

96

97,4

84,9

86,3

88,6

91,1

93,7

96

97,4

50

87

87

88

89

90

91

91

45

46

47

48

49

50

51

90

101

101

102

103

104

105

106

58

58

59

60

61

62

62

95

104

105

106

106

107

108

109

62

63

63

64

65

66

66

95 + 12 мм рт. ст.

116

117

118

118

119

120

121

74

75

75

76

77

78

78

3

Зріст (см)

91

92,4

94,9

97,6

100,5

103,1

104,6

91

92,4

94,9

97,6

100,5

103,1

104,6

50

88

89

89

90

91

92

93

48

48

49

50

51

53

53

90

102

103

104

104

105

106

107

60

61

61

62

63

64

65

95

106

106

107

108

109

110

110

64

65

65

66

67

68

69

95 + 12 мм рт. ст.

118

118

119

120

121

122

122

76

77

77

78

79

80

81

4

Зріст (см)

97,2

98,8

101,4

104,5

107,6

110,5

112,2

97,2

98,8

101,4

104,5

107,6

110,5

112,2

50

89

90

91

92

93

94

94

50

51

51

53

54

55

55

90

103

104

105

106

107

108

108

62

63

64

65

66

67

67

95

107

108

109

109

110

111

112

66

67

68

69

70

70

71

95 + 12 мм рт. ст.

119

120

121

121

122

123

124

78

79

80

81

82

82

83

5

Зріст (см)

103,6

105,3

108,2

111,5

114,9

118,1

120

103,6

105,3

108,2

111,5

114,9

118,1

120

50

90

91

92

93

94

95

96

52

52

53

55

56

57

57

90

104

105

106

107

108

109

110

64

65

66

67

68

69

70

95

108

109

109

110

111

112

113

68

69

70

71

72

73

73

95 + 12 мм рт. ст.

120

121

121

122

123

124

125

80

81

82

83

84

85

85

6

Зріст (см)

110

111,8

114,9

118,4

122,1

125,6

127,7

110

111,8

114,9

118,4

122,1

125,6

127,7

50

92

92

93

94

96

97

97

54

54

55

56

57

58

59

90

105

106

107

108

109

110

111

67

67

68

69

70

71

71

95

109

109

110

111

112

113

114

70

71

72

72

73

74

74

95 + 12 мм рт. ст.

121

121

122

123

124

125

126

82

83

84

84

85

86

86

7

Зріст (см)

115,9

117,8

121,1

124,9

128,8

132,5

134,7

115,9

117,8

121,1

124,9

128,8

132,5

134,7

50

92

93

94

95

97

98

99

55

55

56

57

58

59

60

90

106

106

107

109

110

111

112

68

68

69

70

71

72

72

95

109

110

111

112

113

114

115

72

72

73

73

74

74

75

95 + 12 мм рт. ст.

121

122

123

124

125

126

127

84

84

85

85

86

86

87

8

Зріст (см)

121

123

126,5

130,6

134,7

138,5

140,9

121

123

126,5

130,6

134,7

138,5

140,9

50

93

94

95

97

98

99

100

56

56

57

59

60

61

61

90

107

107

108

110

111

112

113

69

70

71

72

72

73

73

95

110

111

112

113

115

116

117

72

73

74

74

75

75

75

95 + 12 мм рт. ст.

122

123

124

125

127

128

129

84

85

86

86

87

87

87

9

Зріст (см)

125,3

127,6

131,3

135,6

140,1

144,1

146,6

125,3

127,6

131,3

135,6

140,1

144,1

146,6

50

95

95

97

98

99

100

101

57

58

59

60

60

61

61

90

108

108

109

111

112

113

114

71

71

72

73

73

73

73

95

112

112

113

114

116

117

118

74

74

75

75

75

75

75

95 + 12 мм рт. ст.

124

124

125

126

128

129

130

86

86

87

87

87

87

87

10

Зріст (см)

129,7

132,2

136,3

141

145,8

150,2

152,8

129,7

132,2

136,3

141

145,8

150,2

152,8

50

96

97

98

99

101

102

103

58

59

59

60

61

61

62

90

109

110

111

112

113

115

116

72

73

73

73

73

73

73

95

113

114

114

116

117

119

120

75

75

76

76

76

76

76

95 + 12 мм рт. ст.

125

126

126

128

129

131

132

87

87

88

88

88

88

88

11

Зріст (см)

135,6

138,3

142,8

147,8

152,8

157,3

160

135,6

138,3

142,8

147,8

152,8

157,3

160

50

98

99

101

102

104

105

106

60

60

60

61

62

63

64

90

111

112

113

114

116

118

120

74

74

74

74

74

75

75

95

115

116

117

118

120

123

124

76

77

77

77

77

77

77

95 + 12 мм рт. ст.

127

128

129

130

132

135

136

88

89

89

89

89

89

89

12

Зріст (см)

142,8

145,5

149,9

154,8

159,6

163,8

166,4

142,8

145,5

149,9

154,8

159,6

163,8

166,4

50

102

102

104

105

107

108

108

61

61

61

62

64

65

65

90

114

115

116

118

120

122

122

75

75

75

75

76

76

76

95

118

119

120

122

124

125

126

78

78

78

78

79

79

79

95 + 12 мм рт. ст.

130

131

132

134

136

137

138

90

90

90

90

91

91

91

13

Зріст (см)

148,1

150,6

154,7

159,2

163,7

167,8

170,2

148,1

150,6

154,7

159,2

163,7

167,8

170,2

50

104

105

106

107

108

108

109

62

62

63

64

65

65

66

90

116

117

119

121

122

123

123

75

75

75

76

76

76

76

95

121

122

123

124

126

126

127

79

79

79

79

80

80

81

95 + 12 мм рт. ст.

133

134

135

136

138

138

139

91

91

91

91

92

92

93

14

Зріст (см)

150,6

153

156,9

161,3

165,7

169,7

172,1

150,6

153

156,9

161,3

165,7

169,7

172,1

50

105

106

107

108

109

109

109

63

63

64

65

66

66

66

90

118

118

120

122

123

123

123

76

76

76

76

77

77

77

95

123

123

124

125

126

127

127

80

80

80

80

81

81

82

95 + 12 мм рт. ст.

135

135

136

137

138

139

139

92

92

92

92

93

93

94

15

Зріст (см)

151,7

154

157,9

162,3

166,7

170,6

173

151,7

154

157,9

162,3

166,7

170,6

173

50

105

106

107

108

109

109

109

64

64

64

65

66

67

67

90

118

119

121

122

123

123

124

76

76

76

77

77

78

78

95

124

124

125

126

127

127

128

80

80

80

81

82

82

82

95 + 12 мм рт. ст.

136

136

137

138

139

139

140

92

92

92

93

94

94

94

16

Зріст (см)

152,1

154,5

158,4

162,8

167,1

171,1

173,4

152,1

154,5

158,4

162,8

167,1

171,1

173,4

50

106

107

108

109

109

110

110

64

64

65

66

66

67

67

90

119

120

122

123

124

124

124

76

76

76

77

78

78

78

95

124

125

125

127

127

128

128

80

80

80

81

82

82

82

95 + 12 мм рт. ст.

136

137

137

139

139

140

140

92

92

92

93

94

94

94

17

Зріст (см)

152,4

154,7

158,7

163,0

167,4

171,3

173,7

152,4

154,7

158,7

163,0

167,4

171,3

173,7

50

107

108

109

110

110

110

111

64

64

65

66

66

66

67

90

120

121

123

124

124

125

125

76

76

77

77

78

78

78

95

125

125

126

127

128

128

128

80

80

80

81

82

82

82

95 + 12 мм рт. ст.

137

137

138

139

140

140

140

92

92

92

93

94

94

94

Примітки: ДАТ – діастолічний АТ; САТ – систолічний АТ.

Ці таблиці є зручнішими для практичного використання, оскільки містять одночасно і процентиль зросту, і дані, необхідні для встановлення категорії підвищеного АТ.

Залежно від того, які значення АТ було отримано при першому і повторному вимірюваннях, рекомендації пропонують діагностично-лікувальну тактику (табл. 5).

Таблиця 5. Оцінка стану пацієнта та його ведення відповідно до рівня артеріального тиску

Категорія АТ

Графік вимірювання АТ

Консультування щодо способу життя (маса тіла і харчування)

Перевірка АТ у верхніх і нижніх кінцівках

АМАТ*

Діагностичне оцінювання

Розпочати лікування**

Розглянути направлення до вузького спеціаліста

Нормальний

Щорічно

×

-

-

-

-

-

Високий АТ

Перше вимірювання

×

-

-

-

-

-

Друге вимірювання: повторно через 6 міс.

×

×

-

-

-

-

Третє вимірювання: повторно через 6 міс.

×

-

×

×

-

×

АГ 1-го ступеня

Перше вимірювання

×

-

-

-

-

-

Друге вимірювання: повторно через 1-2 тиж.

×

×

-

-

-

-

Третє вимірювання: повторно через 3 міс.

×

-

×

×

×

×

АГ 2-го ступеня***

Перше вимірювання

×

×

-

-

-

-

Друге вимірювання: повторно, звернутися по спеціалізовану допомогу протягом 1 тиж.

×

-

×

×

×

×

Примітки: АТ – артеріальний тиск; АГ – артеріальна гіпертензія; АМАТ – амбулаторне моніторування артеріального тиску; «×» – рекомендоване втручання; «-» – втручання не потрібне.

* АМАТ проводиться для підтвердження АГ перед початком діагностичної оцінки.

** Лікування може бути ініційоване лікарем первинної ланки або вузьким спеціалістом.

*** Якщо у пацієнта є клінічні показання або АТ більше ніж на 30 мм рт. ст. вищий за 95-й процентиль (або > 180/120 мм рт. ст. у підлітка), направити до відділення інтенсивної терапії.

Згідно з даними таблиці 5, діти з показниками АТ менше 90-го процентилю потребують вимірювання АТ 1 раз на рік під час профілактичних оглядів незалежно від наявності скарг. При цьому якщо дитина має ожиріння, захворювання нирок, діабет, аортальну обструкцію, а також якщо вона приймає ліки, що можуть підвищити АТ, вимірювати АТ слід під час кожного медичного візиту.

Діти, показники яких відповідають високому АТ, потребують спостереження, що передбачає повторне вимірювання АТ з інтервалом 6 місяців. При збереженні таких показників протягом року необхідно провести дитині амбулаторний моніторинг артеріального тиску (АМАТ) і направити її до вузьких спеціалістів. Слід зазначити, що вже в даних категоріях рекомендоване консультування щодо зміни способу життя (в першу чергу нормалізація маси тіла і дієтичні рекомендації).

Якщо показники АТ пацієнта при першому візиті відповідають 1-му ступеню АГ, то повторне вимірювання АТ проводять у коротший термін (через 1-2 тижні), і при збереженні таких показників протягом 3 місяців проводять АМАТ і розпочинають медикаментозне лікування.

При отриманні показників АТ, що відповідають АГ 2-го ступеня, рішення про проведення АМАТ і призначення медикаментозного лікування прий­мається протягом одного тижня.

У таблиці 6 представлено ліки, прийом яких потребує контролю АТ у дитини.

Таблиця 6. Фармакологічні препарати, асоційовані з підвищенням артеріального тиску у дітей

Безрецептурні препарати

Деконгестанти, кофеїн, нестероїдні протизапальні препарати, препарати альтернативної терапії, фітопрепарати та дієтичні добавки

Рецептурні препарати

Стимулятори, використовувані при дефіциті уваги / гіперактивності, гормональні контрацептиви, стероїди, трициклічні антидепресанти

Заборонені речовини

Амфетаміни, кокаїн

 

У рекомендаціях конкретизовано показання і терміни проведення АМАТ у дітей. Проте деякі питання ще залишаються невирішеними і не обговорюються у цих рекомендаціях. Зокрема, в них наголошується, що залишається нез’ясованим питання щодо значень 95-го процентилю АТ за даними АМАТ для дітей зі зростом < 120 см. Це обмежує застосування АМАТ у дітей до 6 років. Крім того, немає чітких вказівок щодо застосування результатів АМАТ у подальшому спостереженні за дітьми. Лише вказується, що цільовий тиск при лікуванні дітей повинен відповідати показникам індексу часу гіпертензії < 50%.

Як і в попередніх рекомендаціях, значну увагу приділено дотриманню правильної методики вимірювання АТ, що передбачає застосування спеціальних дитячих манжет. У випадку застосування осцилометричних пристроїв рекомендовано підтверджувати результати аускультативним методом. Вказується, що осцилометричні пристрої дають більший діапазон коливань АТ і часто переоцінюють САТ і ДАТ (дають неточні високі показники при першому вимірюванні).

Як і в попередніх рекомендаціях, у представлених тут використовуються поняття «гіпертензія білого халату» і «маскована гіпертензія».

Діагноз «гіпертензії білого халату» ґрунтується на наявності середнього САТ і ДАТ < 95-го процентилю та добового навантаження тиском (індекс часу гіпертензії САТ і/або ДАТ) < 25%. Згідно з даними рекомендаціями, таким дітям необхідні спостереження і вимірювання АТ 1-2 рази на рік, і вони не потребують медикаментозної антигіпертензивної терапії, а тільки корекції способу життя і дієтичних рекомендацій.

«Маскована» гіпертензія встановлюється тоді, коли пацієнти мають нормальний офісний АТ, але підвищений АТ за даними AМАТ, що спостерігається у 5,8% дітей.

Відносно новою тезою даних рекомендацій є те, що діти та підлітки ≥ 6 років не потребують широкої оцінки вторинних причин АГ, якщо у них позитивна сімейна історія АГ, вони мають надмірну вагу або ожиріння та/або не мають анамнестичних або даних огляду і об’єктивного обстеження, що свідчать про вторинне походження АГ (табл. 7).

Таблиця 7. Приклади даних фізикального огляду та анамнезу, притаманних вторинній артеріальній гіпертензії або асоційованих із ураженням органів-мішеней, вторинних щодо артеріальної гіпертензії

Система організму

Дані огляду, анамнез

Можлива етіологія

Життєво важливі показники

Тахікардія

Гіпертиреоз

Феохромоцитома

Нейробластома

Зниження пульсу в нижніх кінцівках; різке зниження АТ на нижніх кінцівках порівняно з АТ на верхніх кінцівках

Коарктація аорти

Органи зору

Проптоз (вип’ячування очного яблука)

Гіпертиреоз

Зміни на сітківці*

Тяжка АГ, найімовірніше, пов’язана із вторинною АГ

ЛОР-органи

Аденотонзилярна гіпертрофія

Порушення дихання уві сні

Хропіння

СОАС

Зріст, маса тіла

Затримка росту

Хронічна ниркова недостатність

Ожиріння

Синдром Кушинга

Тулубове ожиріння

Синдром інсулінорезистентності

Голова, шия

«Обличчя ельфа»

Синдром Вільямса

Місяцеподібне обличчя

Синдром Кушинга

Збільшення щитоподібної залози, зоб

Гіпертиреоз

«Шия сфінкса»

Синдром Тернера

Шкіра

Блідість, приливи жару, підвищене потовиділення

Феохромоцитома

Акне, гірсутизм, стриї

Синдром Кушинга

Зловживання анаболічними стероїдами

«Кавові» плями (café-au-lait spots)

Нейрофіброматоз

Ангіосебофіброматоз

Туберозний склероз

Висипка у формі метелика

Системний вовчак

Папілярно-пігментна дистрофія шкіри

Цукровий діабет 2 типу

Кровотворення

Блідість

Серпоподібноклітинна анемія

Хвороба нирок

Грудна клітка, серцево-судинна система

Біль у грудях

Прискорене серцебиття

Задишка при фізичному навантаженні

Серцево-судинне захворювання

Широко розставлені соски

Синдром Тернера

Серцевий шум

Коарктація аорти

Шум тертя

Системний вовчак (перикардит)

Колагеноз судин

Випинання грудної клітки над верхівкою серця*

Гіпертрофія лівого шлуночка

Черевна порожнина

Об’ємне утворення черевної порожнини

Пухлина Вільямса

Нейробластома

Феохромоцитома

Шум в епігастрії, бічній і клубовій ділянці живота

Стеноз ниркової артерії

Пальповані нирки

Полікістоз нирок

Гідронефроз

Мультикістоз нирок

Сечостатева система

Невизначені чи вірилізовані статеві органи

Вроджена гіперплазія наднирників

Інфекція сечових шляхів Везикоуретеральний рефлюкс

Гематурія, набряк, утомлюваність

Травма живота

Хвороба нирок

Кінцівки

Опухання суглобів

Системний вовчак

Колагеноз судин

М’язова слабкість

Гіперальдостеронізм

Синдром Ліддла

Неврологічний статус, метаболізм

Гіпокаліємія, головний біль, запаморочення, поліурія, ніктурія

Ренінома

М’язова слабкість, гіпокаліємія

АГ моногенної природи (синдром Ліддла, глюкокортикоїд-пригнічений гіперальдостеронізм, виражений надлишок мінералокортикоїдів)

Примітки: АГ – артеріальна гіпертензія; АТ – артеріальний тиск; СОАС – синдром обструктивного апное сну.

* Ознака, що може свідчити про ураження органу-мішені, пов’язане з АГ.

В оновлених рекомендаціях наголошується на необхідності повторного АМАТ у дітей, яким проведена операція з приводу коарктації аорти, з метою своєчасного виявлення рекоарктації. Адже встановлено, що після операції рівень АТ залишається підвищеним у 17-77% пацієнтів.

Серед вторинних причин АГ паренхіматозні ниркові захворювання і реноваскулярні захворювання залишаються основними, особливо у дітей до шестирічного віку.

Ендокринні захворювання становлять відносно невелику частку в етіології АГ у дітей і представлені переважно молекулярними дефектами (табл. 8). При цьому особливе значення в діагностиці набуває показник співвідношення вмісту альдостерону та реніну (АРС) (у нг/дл та нг/мл на годину відповідно) > 10.

Таблиця 8. Ендокринні причини артеріальної гіпертензії у дітей

Нозологія

Генетична мутація

Тип успадковування

Клінічні прояви

Біохімічні маркери

Феохромоцитома із надлишком катехоламінів, парагангліома

VHL (49%)

SDHB (15%)

SDHD (10%)

RET

De novo, аутосомно-домінантний

Гіпертензія, тремор, головний біль, пітливість, випадкові рентгенографічні дані, сімейний скринінг

Діагностичний тест: метанефрин або норметанефрин у плазмі крові і сечі

Надлишок мінералокортикоїдів

   

Ранній початок гіпертензії та її резистентність, гіпокаліємія, сімейна історія первинного альдостеронізму

Скринінг тест: АРС

Вроджена гіперплазія кори наднирників (дефіцит 11β-гідро­ксилази)

CYP11B1 (втрачена функція)

Аутосомно-рецесивний

Гіпертензія, вірилізація зовнішніх статевих органів у дівчаток, передчасне статеве дозрівання у хлопчиків, у 11% – вроджена гіперплазія кори наднирників

Підвищений рівень ДОК, 11-ДОК, андростендіону, тестостерону і ДГЕАС

Вроджена гіперплазія кори наднирників (дефіцит 17-α гідроксилази)

CYP17 (втрачена функція)

Аутосомно-рецесивний

Гіпертензія і гіпокаліємія, низький рівень альдостерону і реніну, чоловічий псевдогермафродитизм, інфантилізм у дівчаток, у < 1% – вроджена гіперплазія кори наднирників

Підвищений рівень ДОК і кортикостерону, знижений вміст андростендіону, тестостерону і ДГЕАС

Сімейний гіперальдостеронізм

Тип 1

Гібрид CYP11B1 і CYP11B2 (11β-гідроксилаза-альдостерон­синтаза; мутація, за якої продукт експресії мутантного гена набуває нової і патологічної функції)

Аутосомно-домінантний

Сімейна історія інсультів у молодому віці

Надмірна продукція альдостерону, регульована АКТГ.

Призначають низькі дози дексаметазону, невеликі дози спіронолактону, блокаторів кальцієвих каналів або калій

Тип 2

Можливо, 7p22

Аутосомно-домінантний (поширеність коливається від 1,2 дo 6%)

Первинний альдостеронізм у родичів першого ступеня спорідненості. Не відповідає на дексаметазон.

Може розвинутися аденома наднирників або двобічна гіперплазія наднирників

Надмірна автономна продукція альдостерону

Тип 3

KCNJ5 G-протеїн калієвих каналів (втрата функції)

Аутосомно-домінантний

Ранній початок тяжкої гіпертензії, сімейні випадки

Мутація призводить до втрати чутливості до калію, викликаючи надходження натрію, активацію Ca++-каналів і синтез альдостерону

Тип 4

CACNA1D, що кодують кальцієві канали (мутація, за якої продукт експресії мутантного гена набуває нової і патологічної функції)

Аутосомно-домінантний 

Гіпертензія у віці < 10 років, різноманітні аномалії розвитку

Збільшена чутливість кальцієвих каналів, що призводить до збільшення синтезу альдостерону

Інші генетичні причини

Комплекс Карнея (Carney complex)

PRKAR1A

Аутосомно-домінантний

Пігментація шкіри, гіпофізарні та інші пухлини

Нечасті сімейні випадки

Синдром Маккюна – Олбрайта (McCune Albright syndrome)

GNAS, α-субодиниця

Аномалії соматичних клітин

Пігментація шкіри, фіброзна дисплазія

Можуть бути пухлини грудної порожнини, щитоподібної залози, гіпофізу або яєчок

Первинна глюкокортикоїдна резистентність (Chrousos syndrome)

NR3C1 (втрата функції глюкокортикоїдних рецепторів)

Аутосомно-домінантний

Неоднозначний вигляд геніталій, передчасне статеве дозрівання, надлишок андрогенів, менструальні аномалії або безпліддя у жінок

Втрата функції глюкокортикоїдних рецепторів

Виражений надлишок мінералокортикоїдів

HSD11B2 (втрата функції)

Аутосомно-рецесивний

Гіпертензія, гіпокаліємія, низька вага при народженні, затримка розвитку, поліурія, полідипсія

Знижена активність 11 β-ГСД2 (або немає)

Синдром Ліддла (Liddle syndrome)

SCNN1B β-субодиниця – SCNN1G γ-субодиниця (активуюча мутація)

 

Тяжка гіпертензія, гіпокаліємія, метаболічний алкалоз, м’язова слабкість

Конститутивна активація епітеліальних натрієвих каналів, що спричиняє затримку солі і води

Синдром Геллера (Geller syndrome)

MCR (активуюча мутація мінерало­кортикоїд-d рецепторів)

Аутосомно-домінантний

Початок гіпертензії у віці < 20 років, провокується вагітністю

Конститутивна активація МР, також активується прогестероном

Псевдо­гіпо­альдо­стеронізм 2-го типу (Gordon syndrome)

WNK1, 4; KLHL3; CUL3; SPAK (активуюча мутація)

Аутосомно-домінантний

Короткорослість, гіперкаліємія і гіперхлоремія, метаболічний ацидоз, межова гіпертензія

Підвищена активність котранспортера натрію хлориду, що викликає затримку солі та води

Надлишок глюкокортикої­дів, синдром Кушинга (Cushing syndrome), аденокарцинома, ятрогенний надлишок

Невідома

 

Гіпертензія, інші ознаки синдрому Кушинга

Найімовірніше, пов’язаний із підвищенням ДОК, чутливістю до вазоконстрикції

Інші ендокринні аномалії

Гіпертиреоїдизм

Невідома

 

Тахікардія, гіпертензія, тремор, інші ознаки гіпертиреоїдизму

Механізм збільшення серцевого викиду, уданого об’єму і зниження периферичної резистентності

Показане призначення β-адреноблокаторів

Гіпер­пара­тиреоїдизм

   

Гіперкальціємія, інші ознаки гіперпаратиреоїдизму

Механізм невідомий

Примітки: АКТГ – адренокортикотропний гормон; АРС – співвідношення вмісту альдостерону та реніну; ГСД – гідроксистероїд-дегідрогеназа; ДГЕАС – дегідроепіандростерон-сульфат; ДОК – дезоксикортизол; МРТ – магнітний резонанс.

Встановлено, що АРС > 10 є показанням для проведення генетичного тестування у дитини з гіпертензією.

Для діагностики вторинних гіпертензій на початкових етапах обстеження пацієнта рекомендовані дослідження, представлені в таблиці 9.

Таблиця 9. Скринінгові тести для діагностики вторинних гіпертензій

Популяція пацієнтів

Дослідження

Усі пацієнти

Загальний аналіз сечі

Хімічна панель, зокрема вміст електролітів, азоту сечовини крові і креатиніну

Ліпідний профіль (натще і не натще, включаючи вміст ліпопротеїнів високої щільності та загального холестерину)

Ультрасонографія нирок у дітей віком до 6 років або у пацієнтів з аномальним результатом загального аналізу сечі або порушенням функції нирок

Діти або підлітки з ожирінням (ІМТ > 95-го процентилю), на додаток до вищезазначених досліджень

Вміст глікозильованого гемоглобіну (HbA1c; скринінг для виявлення ЦД)

Активність аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази (скринінг для виявлення жирової дистрофії печінки)

Панель тестів на визначення ліпідного спектра крові натще (скринінг для виявлення дисліпідемії)

Пацієнти, у яких слід провести факультативні тести на підставі анамнезу, даних фізикального огляду та результатів початкових досліджень

Вміст глюкози у сироватці крові для пацієнтів із високим ризиком ЦД

Вміст тиреотропного гормону

Скринінг на наявність заборонених речовин

Дослідження сну (при гучному хропінні, сонливості удень або даних анамнезу щодо апное)

Розгорнутий аналіз крові, особливо у пацієнтів із затримкою росту або порушенням функції нирок

 

З метою визначення змін із боку серця при високому АТ рекомендоване проведення ехокардіографії із визначенням маси міокарда лівого шлуночка (ЛШ), відносної товщини його стінки і скоротливої здатності.

Нові критерії гіпертрофії лівого шлуночка у дітей з АГ дещо відрізняються від попередніх. Критерії ураження серця при гіпертензії відтепер є такими:

  • гіпертрофія лівого шлуночка визначається як маса ЛШ > 51 г/м2,7 або маса ЛШ > 115 г / площа поверхні тіла для хлопчиків та маса ЛШ > 95 г / площа поверхні тіла для дівчаток;
  • відносна товщина стінки ЛШ > 0,42 см означає концентричну геометрію; товщина стінки ЛШ > 1,4 см є патологічною;
  • фракція викиду ЛШ < 53% вважається зниженою.

Лікування дітей із АГ передбачає комплекс заходів, серед яких на перший план виходять немедикаментозні методи.

Цільовими у дітей встановлені показники тиску < 90-го процентилю, або < 130/80 мм рт. ст. у підлітків ≥ 13 років.

Дієтичні рекомендації (DASH дієта; Dietary Approaches to Stop Hypertension – дієтологічний підхід до лікування гіпертензії) передбачають переважання у дієті фруктів і овочів, молочних продуктів із низьким вмістом жирів, продуктів із цільного зерна і бобових, обмеження цукру і натрію (менше 2300 мг на добу).

Нові рекомендації наголошують на необхідності проведення заходів, спрямованих на зниження стресу у пацієнтів з АГ, але не дають конкретних схем, лише вказуючи на деяку ефективність медитації і дихальних вправ.

Значно впливає на нормалізацію АТ фізична активність. Вона має становити не менше 40 хвилин середнього та енергійного фізичного навантаження принаймні протягом 3-5 днів на тиждень. Експериментальними дослідженнями було підтверджено, що дотримання таких рекомендацій дає змогу знизити АТ на 6,6 мм рт. ст.

Необхідність призначення медикаментозної антигіпертензивної терапії регламентується даними, представленими в таблиці 5, за якою показання до призначення медикаментозної терапії визначається відповідно до ступеня АГ.

Фармакологічне лікування АГ у дітей та підлітків слід розпочинати із призначення одного з таких препаратів: інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), блокатора ангіотензинових рецепторів, блокатора кальцієвих каналів тривалої дії або тіазидного сечогінного засобу. β-Адреноблокатори не рекомендуються як початкове лікування у дітей.

Антигіпертензивну терапію рекомендовано починати з одного препарату. При недостатньому ефекті одного засобу додають другий, як правило, тіазидний діуретик. Кожні 4-6 тижнів дитину має оглядати лікар, доки АТ не нормалізується. Контроль ефективності антигіпертензивної терапії проводять за допомогою домашнього вимірювання і АМАТ. Рекомендації наголошують, що кожен із препаратів необхідно призначати у максимально ефективних дозах і тільки при недостатній ефективності максимальних доз додавати другий і третій препарати. Заміну одного препарату на інший слід робити у випадку появи побічних явищ.

Невідкладної допомоги потребують діти із різким підвищенням АТ – більше ніж на 30 мм рт. ст. Лікування гіпертензивного кризу може починатися з пероральних препаратів, якщо пацієнт здатний переносити пероральну терапію і якщо ще не розвинулися небезпечні для життя ускладнення. Внутрішньовенні препарати призначаються, коли пероральна терапія неможлива через клінічний стан пацієнта або коли виникли серйозні ускладнення (наприклад, застійна серцева недостатність), що вимагає більш контрольованого зниження АТ. У таких ситуаціях АТ слід зменшувати не більше ніж на 25% протягом перших 8 годин, і надалі зниження АТ проводять протягом наступних 12-24 годин.

Цільовим АТ при лікуванні гіпертензивного кризу вважають показники 95-го процентилю.

У таблиці 10 наведено рекомендовані дози для оральних та внутрішньовенних антигіпертензивних лікарських засобів, які можуть застосовуватися для лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертензивним кризом.

Таблиця 10. Антигіпертензивні препарати, рекомендовані для використання у дітей

Препарат

Вік

Початкова доза

Максимальна доза

Частота прийому

Форма випуску

Інгібітори АПФ

Беназеприл

≥ 6 р.

0,2 мг/кг на добу (до 10 мг на добу)

0,6 мг/кг на добу (до 40 мг на добу)

1 раз на день

Табл.: 5, 10, 20, 40 мг

Порошок для приготування розчину: 2 мг/мл

Каптоприл

Немовлята

0,05 мг/кг на добу

6 мг/кг на добу

1-4 рази на день

Табл.: 12,5, 25, 50, 100 мг

Порошок для приготування розчину: 1 мг/мл

Діти

0,5 мг/кг на добу

6 мг/кг на добу

3 рази на день

Еналаприл

≥ 1 міс.

0,08 мг/кг на добу (до 5 мг на добу)

0,6 мг/кг на добу (до 40 мг на добу)

1-2 рази на день

Табл.: 2,5, 5, 10, 20 мг

Розчин: 1 мг/мл

Фозиноприл

≥ 6 р.

Із масою тіла < 50 кг: 0,1 мг/кг на добу (до 5 мг на добу)

40 мг на добу

1 раз на день

Табл.: 10, 20, 40 мг

Із масою тіла ≥ 50 кг: 5 мг на добу

Лізиноприл

≥ 6 р.

0,07 мг/кг на добу (до 5 мг на добу)

0,6 мг/кг на добу (до 40 мг на добу)

1 раз на день

Табл.: 2,5, 5, 10, 20, 30, 40 мг

Розчин: 1 мг/мл

Блокатори рецепторів ангіотензину

Кандесартан

1-5 р.

0,02 мг/кг на добу (до 4 мг на добу)

0,4 мг/кг на добу (до 16 мг на добу)

1-2 рази на день

Табл.: 4, 8, 16, 32 мг

Порошок для приготування розчину: 1 мг/мл

≥ 6 р.

Із масою тіла < 50 кг: 4 мг на добу

16 мг на добу

Із масою тіла ≥ 50 кг: 8 мг на добу

32 мг на добу

Ірбесартан

6-12 р.

75 мг на добу

150 мг на добу

1 раз на день

Табл.: 75, 150, 300 мг

≥ 13 р.

150 мг на добу

300 мг на добу

Лосартан

≥ 6 р.

0,7 мг/кг (до 50 мг)

1,4 мг/кг (до 100 мг)

1 раз на день

Табл.: 25, 50, 100 мг

Порошок для приготування розчину: 2,5 мг/мл

Олмесартан

≥ 6 р.

Із масою тіла < 35 кг: 10 мг

20 мг

1 раз на день

Табл.: 5, 20, 40 мг

< 35 кг 10 мг 20 мг

Порошок для приготування розчину: 2 мг/мл

Із масою тіла ≥ 35 кг: 20 мг

40 мг

Валсартан

≥ 6 р.

1,3 мг/кг (до 40 мг)

2,7 мг/кг (до 160 мг)

1 раз на день

Табл.: 40, 80, 160, 320 мг

Порошок для приготування розчину: 4 мг/мл

Тіазидні діуретики

Хлорталідон

Діти

0,3 мг/кг

2 мг/кг на добу (50 мг)

1 раз на день

Табл.: 25, 50, 100 мг

Хлортіазид

Діти

10 мг/кг на добу

20 мг/кг на добу (до 375 мг на добу)

1-2 рази на день

Табл.: 250, 500 мг

Суспензія: 250/5 мл

Гідрохлортіазид

Діти

1 мг/кг на добу

2 мг/кг на добу (до 37,5 мг на добу)

1-2 рази на день

Табл.: 12,5, 25, 50 мг

Блокатори кальцієвих каналів

Амлодипін

1-5 р.

0,1 мг/кг

0,6 мг/кг (до 5 мг на добу)

1 раз на день

Табл.: 2,5, 5, 10 мг

Порошок для приготування розчину: 1 мг/мл

≥ 6 р.

2,5 мг

10 мг

Фелодипін

≥ 6 р.

2,5 мг

10 мг

1 раз на день

Табл. зі сповільненим вивільненням: 2,5, 5, 10 мг

Ісрадипін

Діти

0,05-0,1 мг/кг

0,6 мг/кг (до 10 мг на добу)

Капсули: 1-3 рази на день; табл.: 1 раз на день

Капсули: 2,5, 5 мг

Табл. зі сповільненим вивільненням: 5, 10 мг

Ніфедипін зі сповільненим вивільненням

Діти

0,2-0,5 мг/кг на добу

3 мг/кг (до 120 мг на добу)

1-2 рази на день

Табл. зі сповільненим вивільненням: 30, 60, 90 мг

 

Щодо резистентної до лікування АГ, дані рекомендації посилаються на досвід лікування дорослих і пропонують застосовувати таку ж, як для дорослих, тактику ведення і лікування. Стійкою АГ у дорослих вважають збереження підвищеного АТ, незважаючи на застосування трьох або більше антигіпертензивних препаратів різних класів. Усі ці препарати слід призначати у максимально ефективних дозах, а один із них має бути сечогінним засобом.

Лікування хворих зі стійкою гіпертензією включає обмеження споживання натрію; вилучення речовин, які підвищують АТ; ідентифікацію раніше недіагностованих вторинних причин АГ; оптимізацію поточної терапії та додавання додаткових агентів.

Недавні дані клінічних випробувань вказують на те, що антагоніст рецептора альдостерону (спіронолактон) є оптимальним додатковим агентом у дорослих зі стійкою гіпертензією, оскільки найбільш частою причиною резистентності до лікування у дорослих буває недіагностований гіпер­альдостеронізм.

Серед невирішених питань на сьогодні залишаються вибір антигіпертензивних препаратів та їх оптимальні дози у дітей, тривалість антигіпертензивної терапії. Також наголошується, що перспективним є отримання відповідей на ряд таких питань:

  • Чи існують певні показники АТ, що можуть являти ризик несприятливих наслідків АГ у дорослому віці?
  • Чи слід змінювати стандарти АМАТ, прийняті на сьогодні?
  • Якою є найоптимальніша тактика діагностування вторинних гіпертензій у дітей?
  • Чи слід поряд з ехокардіографією широко застосовувати методи діагностики ураження інших органів-мішеней у дітей?
  • Наскільки можна бути впевненому в тому, що дитяча і підліткова гіпертензія трансформується у гіпертензію дорослих?

Відповіді на ці та інші питання нині широко обговорюються в медичній літературі, проводяться наукові дослідження в цьому напрямку. Проте автори, які пропонують цей документ, наголошують на недостатній кількості даних, що мають високий рівень доказовості і можуть застосовуватися для офіційно прийнятих рекомендацій.

Це дає підставу продовжувати активний науковий пошук в означених напрямках, який би дав можливість знайти остаточні відповіді.

Список літератури

1. Mozaffarian D., Benjamin E.J., Go A.S. et al.; Writing Group Members; American Heart Association Statistics Committee; Stroke Subcommittee. Executive summary: heart disease and stroke statistics–2016 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2016; 133 (4): 447-454.

2. Flynn J.T., Kaelber D.C., Baker-Smith C.M. et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2017; 140 (3): e20171904.

3. Whelton P.K. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults / Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S. et al. Journal of the American College of Cardiology (2017), doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.006.

Наш журнал
в соцсетях: