Раздел: Клинические исследования

Статьи: 11 – 20 из 54
Сортировать по:
Темы: Гастроэнтерология |
Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей

О.Ю. Белоусова, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, Н.В. Павленко, к.мед.н., доцент, К.В. Волошин, к.мед.н., доцент, А.Л. Слободянюк, кафедра педиатрической гастроэнтерологии и нутрициологии Харьковской медицинской академии последипломного образования

Темы: Аллергология | Пульмонология |
Особливості клітинної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного поліморфізму

У.І. Марусик, к.мед.н., асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Темы: Гастроэнтерология | Инфекционные болезни |
Ефективність препарату Новірину дітей із вірусними діареями

С.О. Крамарьов, д.мед.н. професор, завідувач кафедри, В.В. Євтушенко, доцент, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, О.М. Євтушенко, Є.А. Маєвська, В.В. Бабак, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2

Темы: Инфекционные болезни |
Опыт применения препарата Бронхомед бальзам у детей с острыми респираторными заболеваниями

В.Ф. Лапшин1, д.мед.н., профессор, руководитель научной группы, главный внештатный специалистМЗ Украины по специальности «Детская пульмонология», Т.Р. Уманец1, к.мед.н., ведущий научный сотрудник, главный внештатный специалист МЗ Украиныпо специальности «Детская аллергология», Л.С. Степанова1, старший научный сотрудник, Н.И. Харько2, заведующая педиатрическим отделением, 1 научная группа по проблемам аллергии и иммунореабилитации отделения заболеваний органов дыхания у детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, 2 Детская клиническая больница № 9 Подольского района, г. Киев

Темы: Пульмонология |
Щодо питання ранньої діагностики фенотипу тяжкої бронхіальної астми в дитячому віці

О.В. Бєлашова, к.мед.н., асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Темы: Нутрициология |
Ефективність програмної гіпоалергенної дієтотерапії при атопічному дерматиті у дітей грудного віку

О.К. Колоскова, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, У.І. Марусик, к.мед.н., асистент, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Темы: Междисциплинарная проблема | Неврология |
Опыт клинического применения препаратов Дормикинд и Дентокинд при инсомнии на фоне дентации у детей раннего возраста

С.А. Стороженко, врач-невролог высшей категории, КУ «Днепропетровский центр первичной медико-санитарной помощи №3», В.В. Муршиц, врач-невропатолог, Криворожский перинатальный центр

Темы: Аллергология |
Вплив цетиризину на продукування інтерферону-γта інтерлейкіну-10 у дітей із алергійним ринітом
Темы: Междисциплинарная проблема |
Динаміка загальноадаптивних реакцій організму та показників крові у дітей із рецидивуючими бронхітами в умовах санаторно-курортної реабілітації

Л.В. Пипа1, д.мед.н, доцент, завідувач кафедри, Н.В. Пілюйко1, к.мед.н., доцент, А.В. Філик1, к.мед.н., доцент, І.Л. Лук’янович2 асистент кафедри, М.М. Мургіна1, асистент, Ю.М. Лисиця1, асистент, 1 кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти, 2 кафедра психіатрії, Вінницький Національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Темы: Междисциплинарная проблема | Инфекционные болезни |
Оцінка ефективності застосування препарату Ацидолак Бебі у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією

О.І. Сміян, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Х.І. Василишин, асистент кафедри, Т.П. Бинда, к.мед.н., доцент кафедри, кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти Медичного інституту Сумського державного університету

Партнеры

Логотип