сховати меню

Про книгу «Nelson. Textbook of pediatrics» 21st edition

(рецензія)

сторінки: 10-11

В.С. Андрух, МП «ЕФЕКТ» м. Долина, Івано-Франківська обл.

За останні роки у сфері української охорони здоров’я значно зросла доступність медичної інформації за рахунок комп’ютерних і комунікаційних технологій, вільного доступу до інтернет-версій медичних видань, збільшення кількості конгресів, симпозіумів, конференцій, вебінарів, семінарів тощо. Причому часто ці заходи проводять за участю авторитетних зарубіжних колег. Все ж у світовій практиці не втратили своєї актуальності й паперові носії сучасної медичної інформації. Як приклад – «Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy», «The Sanford Guide To Antimicrobіal Therapy» та ін., які перевидаються щорічно.

Тому з приємністю хочемо повідомити, що педіатричний загал світу збагатиться новими знаннями, викладеними в черговому 21-му виданні книги «NELSON. TEXTBOOK OF PEDIATRICS». Титанічна робота виконана вже відомими авторами Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Joseph W. Geme, NinaF. Schor, Richard E. Behrman і новими редакторами-співробітниками, як от Joseph St. Geme, Leonard and Madlyn Abramson, Nathan J. Blum, Karen Wilson, SamirS. Shah і RobertC. Tasker.

Але почнемо з історії. Більш як 85 років книга «Нельсон. Підручник для педіатрів» у англомовному світі є найнадійнішим ресурсом для оптимальної педіатричної допомоги. Перше видання книги вийшло у видавництві Saunders* у 1933 р. під керівництвом визначного американського педіатра Вальдо Нельсона**. Підручник відразу здобув визнання серед представників усіх педіатричних шкіл світу, а його регулярне перевидання до 70-х років 20-го століття базувалося на авторитеті, праці, таланті автора і згодом одержало його ім’я.

* Видавництво Saunders засновано в 1888 р. в США. З 2001 р. воно є дочірньою компанією видавництва Elsevier.

** Вальдо Нельсон (Waldo Nelson) – американський лікар-педіатр, відомий завдяки своїй книзі «Підручник для педіатрів Нельсона», автором якої він був упродовж десятків років. З 1959–78 рр. В. Нельсон обіймав посаду редактора журналу The Journal of Pediatrics.

Підручник Нельсона охоплює широке коло питань патології дитячого віку, а регулярність перевидання (1 раз на 4 роки), з великим обсягом оновленого матеріалу, дозволяє назвати книгу сучасною енциклопедією педіатрії. В. Нельсон та основні сучасні редактори формують коло авторів, які максимально компетентно висвітлюють усі проблеми педіатрії на найсучаснішому рівні з урахуванням усіх змін, що стаються у світовій педіатричній науці за останні 4–5 років. Водночас у книзі викладено лише ті нові концепції і рекомендації, які одержали солідне підтверд­жен­ня й визнання, лише такі методи лікування, які є безумовно ефективними і доведені засобами доказової медицини.

Це еталонне керівництво для країн Західної Європи, Америки й Азії, визнане як базове для одержання професійних знань. На базі підручника будуються тестові екзаменаційні програми як для випускників ВУЗів, так і спеціалістів у галузі педіатрії.

Одним з основних завдань посібника такого типу є підтримання стандартних підходів до надання медичної допомоги дітям у всьому світі. Тому у 2009 р. 18-те видання вийшло у Філадельфії, Лондоні, Торонто, Мехіко, Сіднеї, Токіо. У ньому акцентовані загальні питання педіатрії, а також внесені доповнення редактора Боніти Ф. Стантон щодо новітніх знань про принципи антибактеріальної, антивірусної, антимікотичної, антипаразитарної терапії та ін. Та вже всередині 2011 р. у видавництві Saunders вийшло чергове 19-те видання, що складається з 34 розділів.

У ньому з позицій доказової медицини і на підставі нових знань і клінічного досвіду провідних зарубіжних педіатрів уточнені загальні питання педіатрії. Лікарів-практиків націлюють на розуміння ефективного вирішення не лише медичних, а й величезного спектра біологічних, психологічних і соціальних проблем, з якими стикаються наші діти й молодь. Також констатовано, що багато дітей у всьому світі не мають ніяких вигод від значних успіхів у профілактиці та лікуванні дитячих хвороб, у першу чергу через відсутність політичної волі та недоречних пріоритетів. Крім цього, завдяки авторам Йозефу Жеме та Ніні Шор, внесено нові дані, що стосуються дитячої інфекційної патології і дитячої неврології. Книга містить також останню інформацію про отруєння меламіном, підлітковий гомосексуалізм і сексуальну ідентичність, психози, пов’язані з епілепсією.

20-те видання, як і попередні, залишається незамінимим джерелом відповідей на кожен аспект педіатричної проблеми, що виникає в діагностиці та лікуванні немовлят, дітей і підлітків у 21-му столітті. Книга повністю переглянута, оновлена і відредагована з урахуванням останніх досягнень світової педіатричної науки і практичного досвіду.

Внесено нові розділи, що стосуються педіатричної соціології, де розкриваються істотні загрози для здоров’я дітей через бідність, війни та біотероризм; подана характеристика впливу на організм дитини природних і техногенних катастроф і медичного захисту від них; описано захворювання, що не розглядались у попередніх виданнях, і внесено актуальні доповнення до попередніх текстів. Значно розширена ілюстративна база у вигляді малюнків, фотографій, рентгенограм та ін.

Усі охарактеризовані посібники цінні ще й тим, що дотримання викладеного в них матеріалу забезпечує педіатру юридичний і моральний імунітет від адміністративних, пенітенціарних органів і родин у випадку неефективного лікування або смерті пацієнта.

Та, незважаючи на позитивні сторони, автори розуміють, що не всі проблеми зі здоров’ям можуть бути висвітлені в межах одного підручника. Тому в кінці кожного розділу читачеві запропонована бібліографія, де перераховані основні дослід­жен­ня з теми, здійснені впродовж останніх 5–6 років.

Аналізуючи 21-ше видання, констатуємо, що підручник Нельсона залишається так само актуальним джерелом інформації для вирішення всіх педіатричних проблем, як і попередні книги. Викладені сучасні досягнення науки, а також випробуване часом мистецтво педіатричної практики дає змогу ефективно вирішувати величезний спектр біологічних, медичних, психологічних і соціальних проблем, з якими стикаються наші діти, молодь та їхні родини.

Зовсім нові розділи та всебічно переглянуті попередні стандарти гарантують отримання найсвіжішої інформації щодо діагностики та лікування дитячих захворювань на основі найновіших рекомендацій та методологій. Це, зокрема, стосується інновацій у вирішенні питань діагностики та лікування окремих рідкісних генетичних і недіагностованих захворювань, підходів до мітохондріальних розладів і нових технологій у візуалізації та геноміці; неврологічних хвороб (аутоімунний енцефаліт, полінейропатія дрібних волокон, плагіоцефалія, важке травматичне пошкод­жен­ня мозку і хребта, управління вегетативними кризами); інфекційних хвороб (лихоманка Зіка, геморагічна лихоманка Ебола); хвороб печінки (безалкогольна жирова хвороба); соціальних проблем (глобальне здоров’я, дитяче здоров’я і виживання в умовах низьких доходів, расизм, насилля у ЗМІ); реабілітаційні послуги і багато іншого.

Ці знання від провідних міжнародних авторів дають можливість встановити правильний діагноз і сформулювати найоптимальніший і найефективніший план лікування, використовуючи доказову медицину та значний практичний клінічний досвід.

Також додамо, що покращена версія електронного варіанту книги значно розширює її ілюстративну базу у вигляді схем, таблиць, малюнків, фотографій, що суттєво спрощує візуальне сприйняття тексту за допомогою поширених електронних пристроїв. Ця перевага дає можливість кожному педіатру використовувати сучасні знання в повсякденній клінічній практиці. Адже діти, як ніхто інший, заслуговують на те, щоб ми зробили все можливе для захисту їхнього життя та здоров’я.

Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікавленості під час підготовки статті.

Наш журнал
у соцмережах: