Раздел: Обзор

Статьи: 41 – 50 из 95
Сортировать по:
Темы: Инфекционные болезни |
Антибактериальная терапия инфекций мочевой системы у детей: современные клинические рекомендации
По материалам XV Всеукраинской научно-практической конференции«Актуальные вопросы педиатрии» (19-21 сентября 2013 года, г. Харьков)
Темы: Междисциплинарная проблема |
Дефицит железа у детей: причины,механизм развития, клинические проявления

О.С. Третьякова, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой социальной медицины и экономики здравоохранения Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Темы: Оториноларингология |
Промывание носа.Рекомендации отоларингологов

Б.Н. Биль, к.мед.н., доцент, главный оториноларинголог ГУЗ г. Киева, заведующий Киевским городским центромэндоскопической риноларингологии, А.Н. Назаренко, врач высшей категории, Центр эндоскопической риноларингологии, Киевская городская клиническая больница № 9, А.С. Кушнир, к.мед.н., кафедра оториноларингологии Национальной медицинской академии последипломного образованияимени П.Л. Шупика, г. Киев

Темы: Инфекционные болезни |
Кампілобактеріоз у дітей: сучасні уявлення про етіопатогенез, клінічну картину, можливості діагностики, підходи до лікування

Г.О. Леженко1, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Усачова1, к.мед.н., доцент, Т.М. Пахольчук1, к.мед.н., доцент, Є.А. Сіліна1, к.мед.н., асистент, Р.М. Гінзбург2, к.біол.н., завідувач бактеріологічної лабораторії, 1кафедра госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету; 2Обласна інфекційна клінічна лікарня, м. Запоріжжя

Темы: Гастроэнтерология |
Сучасні підходи до лікування хронічного вірусного гепатиту C у дітей

В.С. Березенко, д.мед.н., керівник наукової групи дослідження фіброгенезу печінки та методу його корекції, М.Б. Диба, відділення хвороб печінки та органів травлення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Темы: Междисциплинарная проблема |
Аналіз даних літератури щодо вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи при застосуванні в дитячому віці

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач лабораторії, О.М. Шаповал, к.біол.н., с.н.с., Л.В. Гладкова, к.фарм.н., с.н.с., Центральна науково-дослідна лабораторія Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Темы: Междисциплинарная проблема |
Значення порушень вмісту марганцю у клінічній практиці

Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Галиневська, кафедра педіатрії № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ (nmu.ua)

Темы: Гастроэнтерология |
Нові можливості корекції порушень травлення у дітей із функціональними гастроінтестинальними розладами

В.В. Бережний, д.м.н., професор, завідувач кафедри, В.Г. Козачук, к.м.н., доцент, кафедра педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Темы: Гастроэнтерология |
Роль і місце пробіотиків у профілактиці й лікуванні алергії у дітей

С.Л. Няньковський, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.С. Івахненко, кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Темы: Гастроэнтерология |
Правда та ілюзії щодо кишкових кольок та їх лікування

О.О. Костюк, к.м.н., доцент, кафедра неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Партнеры

Логотип